Testimonial

Henk Gerbers, voorzitter Stichting Merkartikel Bio+

We wilden weten waarom consumenten biologische voedingsmiddelen kopen. We wisten wel dat gezondheid het belangrijkste aankoopmotief is, maar wat maakt het dat consumenten biologische voeding gezonder vinden, daarin wilden we graag een beter inzicht. Deze onderzoekbehoefte leefde bij ons en bij een aantal andere bedrijven.

Het consumentenonderzoek van het LEI heeft ons geholpen om beter te communiceren over het gezonde en het duurzame van biologische producten waardoor de aankoopbereidheid van onze producten toeneemt. Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft Bio+ de etiketten aangepast en de communicatie op haar website aangescherpt.
Henk Gerbers

Klantbehoefte

"Omdat deze onderzoeksbehoefte niet alleen bij ons, maar ook bij een aantal andere partijen leefde, bracht een ketenmanager van Bionext alle partijen bij elkaar. Daarna hebben we als Bio+, weer in samenwerking met een aantal andere organisaties, het thema duurzaamheid verder kunnen verdiepen. De vraag die bij het vervolgonderzoek centraal stond was ‘Welke communicatie elementen op een verpakking van een biologisch product maken dat consumenten dit bioproduct onbewust als duurzaam en aantrekkelijk percipiëren?"

Oplossing

"De onderzoekers van het LEI hebben de expertise om, gegeven de vraagstellingen, een geschikte methodiek te selecteren. Door zitting te hebben in de begeleidingsgroep ben je goed betrokken bij de opzet en het verloop van het onderzoek. Het was ook mogelijk om zelf mee te kijken tijdens het veldwerk. Uit het eerste onderzoek bleek dat consumenten ervan overtuigd zijn dat biologische voeding gezonder is door de afwezigheid van gif, van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest en veel minder door de aanwezigheid van positieve stoffen."

"Uit het meer recente onderzoek naar de verpakking van duurzame producten bleek dat plaatjes (sfeerfoto’s) op de verpakking zelfs meer doen dan praatjes. Consumenten kregen verschillende verpakkingen te zien en moesten die beoordelen op meest natuurlijk, meest geloofwaardig, meest diervriendelijk, meest natuur- en milieuvriendelijk en meest aantrekkelijk.

Goede tweede zijn logo’s, het EKO-logo en het Europees bio-logo. Het vermelden van de term ‘biologisch’ en de boer/teler als afzender maakt de top drie compleet. Een verpakking werd als aantrekkelijk en duurzaam gepercipieerd als er een goede foto op stond, het EU-logo en EKO-logo beide werden vermeld en de boer iets vertelde over wat goed is voor ons allemaal."

Voordelen

"Nu we weten dat consumenten biologische voeding beleven als gezonder vanwege de afwezigheid van chemische middelen, kunnen we onze communicatie en ketenborging daarop aansluiten. Naar aanleiding van het verpakkingsonderzoek heeft Bio+ de communicatie op de verpakkingen geoptimaliseerd. Het continu werken aan het verkrijgen van inzicht in het veranderende koopgedrag van consumenten is nodig voor de verdere verbreding en groei van biologisch. De onderzoeken van het LEI helpen ons daarbij."

Organisatie Bio+

Retailers en producenten van biologische producten hebben samen het merk Bio+ opgericht. Onder het merk Bio+ worden ruim 300 biologische producten verkocht in Nederlandse supermarkten. In 2011 werd Bio+ verkozen tot 'Merk met de grootste maatschappelijke bijdrage'.