Studentenverhaal

"Het is opmerkelijk dat Ethiopië, een land met voedsel tekort, zoveel landbouwgrond aan buitenlandse investeerders verkoopt."

Door globalisering en de toenemende vraag naar goederen kopen buitenlandse investeerders grote stukken landbouwgrond in ontwikkelingslanden. In de meeste gevallen verliest de lokale bevolking toegang tot land en kunnen ze niet meer in hun levensonderhoud voorzien. Deze ontwikkeling wordt 'land grabbing' genoemd.

Het is niet alleen belangrijk te kijken naar de rol en belangen van investeerders die stukken land kopen maar ook naar die van de staat. Hoe verhouden deze zich tot lokale bevolkingsgroepen en hun belangen? Hiernaar heb ik onderzoek gedaan.

Voor haar bachelorscriptie heeft Christa van der Wulp onderzoek gedaan naar de rol van de staat bij dit soort praktijken. Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe buitenlandse investeerders zich aan 'land grabbing' schuldig maken en wat voor effect dit op de lokale bevolking heeft. De rol van de staat wordt daarbij echter vaak onderschat.

De lokale bevolking heeft geen formele landrechten om zich te kunnen beschermen tegen de staat. Minderheidsgroepen zoals nomaden zijn nog kwetsbaarder. Zo wordt het land waarop hun vee graast verkocht aan investeerders, terwijl de nomaden zelf gedwongen worden om zich te vestigen in dorpjes waar dikwijls tekort is aan water, scholingsmogelijkheden en medische faciliteiten.

Sommige organisaties melden dat dergelijke gedwongen hervestiging niet zonder geweld gepaard gaat. Door hun levensstijl wordt beweerd dat nomaden buiten de machtsgreep van de staat vallen. Door gedwongen hervestiging van deze groepen zou de staat deze minderheidsgroepen beter kunnen controleren.

Het is niet alleen belangrijk te kijken naar de rol en belangen van investeerders die stukken land kopen maar ook naar die van de staat. Hoe verhouden deze zich tot lokale bevolkingsgroepen en hun belangen? Hiernaar heb ik onderzoek gedaan. Om 'land grabbing' tegen te houden moeten we kijken naar de complexe relatie tussen investeerders, lokale bevolking, de staat en land.