Testimonial

Ik ben erachter gekomen dat je nooit uitgeleerd bent

Ik ben zelf een vrij typische bèta, ik studeer Biotechnologie en hield altijd al van biologie, scheikunde en wiskunde. Dat betekent dat ik vaak geneigd ben dingen vanaf de bèta-kant, de 'harde' kant te bekijken.

 Certificaatstudent Margo Smit
Het meest fascinerende: de puzzelstukjes die op hun plaats vallen, op een manier die je eerder nooit mogelijk dacht.
Certificaatstudent Margo Smit

Maar dat betekent niet dat de wereld daar voor mij ophoudt. Hoewel (planten) biotechnologie mijn grote liefde is, zijn er oneindig veel dingen die ik fascinerend blijf vinden. Wat bepaalt menselijk gedrag? Dat was de belangrijkste reden dat ik besloot mee te doen aan het Studium Generale programma.

De lezingen over een breed scala aan onderwerpen hebben er in het kort voor gezorgd dat ik een bredere blik heb wat betreft veel onderwerpen. Ik blijf een beta, maar een beta die graag dingen vanuit een andere hoek wil bekijken. Ondanks het feit dat ik sommige hoeken nog steeds niet volledig kan doorgronden (de een half uur lang durende fascinatie met een slide-vullende quote van de filosoof Bergson), en ik het met sommige hoeken simpelweg niet helemaal eens ben, heb ik daar veel van geleerd. Een nieuw onderwerp zet je aan het denken, en vooral: altijd tot dezelfde conclusie komen als de spreker betekent simpelweg dat je niet kritisch genoeg bent geweest. Breed georiƫnteerd zijn betekent voor mij onderwerpen buiten je comfort zone kritisch maar open kunnen bekijken. En daar vervolgens veel van leren door nieuwe inzichten te verkrijgen, niet alleen wat betreft het onderwerp, maar ook wat betreft jezelf.


Ik ben erachter gekomen dat je nooit uitgeleerd bent. Wanneer je denk genoeg te weten, of iets niet interessant te vinden, door toch een lezing erover bij te wonen een wereld voor je open te zien gaan. En dat is voor mij het meest fascinerende, de puzzelstukjes die op hun plaats vallen, op een manier die je eerder nooit mogelijk dacht.