Studentenverhaal

"Ik heb mezelf altijd de vraag gesteld waarom Nederland zo rijk is en zo veel andere landen in de wereld zo arm."

Daarom heb ik in mijn bachelor de major Economics of Development gekozen. Ook heb ik altijd een speciale interesse in Afrika gehad, onder andere omdat armoede daar het grootst is. In dit kader heb ik dan ook mijn scriptie geschreven, als afsluiter van mijn bachelor.

Waarom lijken landen met een rijkdom aan grondstoffen meer oorlog en armoede te kennen dan andere landen?

Eén van de termen die ik tijdens mijn studie heb geleerd is de zogenaamde ‘Resource Curse’, het feit dat juist landen met een rijkdom aan grondstoffen meer oorlog en armoede lijken te kennen dan andere landen. De Resource Curse leek me uitermate toepasbaar op Congo, een land dat voor miljarden aan goud, diamanten en zeldzame stoffen als coltan in de grond heeft zitten. Aan de andere kant heerst er in Congo extreme armoede en worstelt het al jaren met oorlog en bestuurlijke chaos. Ik heb daarom een literatuurstudie gedaan naar het concept Resource Curse en uitgezocht of het toepasbaar is op Congo. Mijn conclusie? Ten eerste bestaat de Resource Curse alleen in landen met slecht bestuur (in Australië en Noorwegen hebben ze er geen last van). Ten tweede hebben Congo’s natuurlijke rijkdommen het land inderdaad meer slechts dan goed opgeleverd. De Resource Curse is dus niet toepasbaar op alle landen, maar wel op Congo.