Studentenverhaal

"Ik heb mijn stage op de Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade in Lima, Peru gedaan."

Het leek me leuk om op een ambassade te gaan werken omdat je dan vanuit een andere kant (niet de NGO-kant) naar ontwikkelingssamenwerking kan kijken. Ik had een jaar eerder ook al geprobeerd een stage te vinden en contact gehad met de ambassade in Lima, Peru, maar toen hadden ze geen plek. Ik stuurde opnieuw een mail met de vraag of ze al plek hadden en toen had ik geluk!

Je maakt kennis met de realiteit en kunt ondervinden wat wel of niet bij de studieboeken aansluit

De Nederlandse Ambassade in Lima, Peru behartigt de belangen van Nederlanders in Peru, Ecuador en Bolivia. De meest zichtbare afdeling van de ambassade is de Consulaire Afdeling waar alles geregeld word betreffende visa’s, paspoorten en inburgeringscursussen. Een kleinere afdeling is de Afdeling voor Politieke en Culturele Zaken. Hier worden veel sociaal-culturele projecten en projecten over het schenden van mensenrechten gecoördineerd. Ik was zelf werkzaam op de Economische Afdeling, waar alle handelsbetrekkingen tussen Nederland en Peru plaatsvinden. Hier komen handelsvragen binnen van zowel Nederlandse en Peruaanse bedrijven over import- en export regels en heffingen, het vinden van handelspartners en opstarten van bedrijven. Daarnaast werkt de ambassade samen met Agentschap NL/EVD met een bedrijfsleven instrumentarium: verschillende programma’s ter financiële ondersteuning van Nederlandse bedrijven die samenwerken met bedrijven in de regio. Ook zijn er projecten ter ondersteuning van de infrastructuur en matchmaking faciliteiten voor Peruaanse bedrijven om makkelijker tot de Nederlandse markt toe te treden.

Mijn taken waren het beantwoorden van de handelsvragen, vaak in samenwerking met mijn leidinggevende want zij wist waar we alle informatie konden vinden. Daarnaast heb ik netwerkrecepties voorbereid van Nederlandse handelsmissies en aan een werkgroep deelgenomen om activiteiten te organiseren in het kader van de Hollandse Week in Lima. De Hollandse Week is bedoeld om Nederland op een breed vlak, zowel economisch als cultureel te promoten. Ik heb enkele beurzen bezocht en ben naar bijeenkomsten geweest van de economische afdelingen van alle Europese ambassades in Lima. Dit was interessant omdat je dan hoort wat er bij andere landen speelt en hoe er samengewerkt kan worden om gemeenschappelijke problemen aan te pakken. Voor een private sector investeringsprogramma heb ik projectvoorstellen beoordeeld van Nederlandse bedrijven die met een Peruaanse partner een nieuwe onderneming opzetten met een innovatief product of in een pioniers-sector. Voor degelijke projecten worden subsidies aangevraagd, en dan wordt beoordeeld of het wordt toegekend of niet op basis van verschillende criteria. Dit was erg leuk omdat ik samen met een Nederlandse programma coördinator bedrijven ging bezoeken om te zien hoe een bedrijf opereert en een interview met de directeur over het project. Tot slot werkte ik gedurende mijn stage aan een project om zoveel mogelijk informatie op de website van de ambassade te plaatsen. Hiervoor heb ik rapportages geschreven over ontwikkelingen in verschillende sectoren. Ik heb hierbij gekeken naar waar de mogelijkheden en uitdagen liggen voor een bepaalde sector en waar kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit was erg leerzaam want zo kom je er tegelijkertijd achter waar Nederland echt goed in is en hoe onze kennis en techniek geëxporteerd kan worden.

Ik zat enorm goed op mijn plek op de ambassade en heb precies aan die zaken mogen snuffelen die ik interessant vond: internationale handel met oog op duurzaamheid en tegelijkertijd kritisch gekeken naar hoe je kansen creëert voor Nederland. Ik ben er door mijn stage zeker van dat ik verder wil in de internationale handel en me daarbij richten op hoe Nederlandse bedrijven zo effectief en duurzaam mogelijk handel kunnen drijven met partners in ontwikkelingslanden. In eerste instantie wil ik nog meer ervaring doen op praktisch niveau en in de toekomst daar op een abstracter niveau mee bezig gaan.

Tijdens mijn stage heb ik ondervonden hoe lastig cultuurverschillen kunnen zijn in een professionele setting en hoe je hier mee om kunt gaan. Ik heb in een korte tijd veel mensen ontmoet van wie ik ontzettend veel geleerd heb en het is een ervaring die ik zeker niet had willen missen.