Testimonial

Jarno Rietema, MSc student Plant Sciences

Ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf met pootaardappelen, winterpeen, tarwe en suikerbieten. Tijdens mijn middelbare schooltijd kwam ik erachter dat ik later in de akkerbouwsector moest werken.

Buiten bezig zijn met het telen van een gewas, alle aspecten van het weer en het afleveren van een kwaliteitsproduct vind ik machtig mooi!
Tijdens mijn VWO werd ik door school gestimuleerd om allerlei open dagen te bezoeken. Zo ben ik ook in Wageningen geweest waar ik er vrij snel achter kwam dat Plantenwetenschappen dé studie voor mij moest zijn. Ik twijfelde eerst nog tussen de Hogere Agrarische School (de HAS) en de universiteit. De HAS bevatte meer praktijkkennis wat mij erg aansprak en de universiteit bevatte deze niet maar is meer theoretisch ingericht. Uiteindelijk vond ik deze opleiding beter aansluiten na mijn VWO en stimuleerde het agrarisch onderzoek mij. Dit omdat er op de boerderij soms adviseurs langs kwamen met gladde praat over hoe fantastisch hun product wel niet was, dit prikkelde mij. Daarnaast heeft de leuke studentenstad Wageningen mij ook getrokken om hier te studeren.

Ik ben erg tevreden over deze studie omdat je je eigen draai er aan kan geven. Ik houd zelf veel van de akkerbouwsector en heb mijn studie hierop ingericht. Ook mijn jaargenoten die niet van een agrarisch bedrijf komen hebben allemaal hun eigen draai aan de studie gegeven. De diversiteit aan interesses binnen de studie maakt het leuk om in zo’n jaar te zitten.

Studierichting
Tijdens mijn Bachelor heb ik gekozen voor de richting ‘Teelt’ waarmee ik mijn agronomische kennis heb vergroot. Om nog meer dieptekennis op te doen voor de akkerbouw heb ik keuze vakken gedaan in bodemkunde. Dit omdat de bodem, zeker in de akkerbouw, de basis vormt voor een optimale teelt. Na mijn Bachelor ben ik meteen doorgegaan met de Master Plant Sciences. Hierin specialiseer ik mij in de richting van gewasecologie. In mijn afstudeerscriptie ga ik mij richten op het optimaliseren van precisielandbouwmethodieken in aardappel productie. Hier moet je dan denken aan het gebruiken van gewasreflectiesensoren om vervolgens daarmee de bijbemesting in aardappelteelt te sturen.

Vooral tijdens mijn Bachelor tijd ben ik actief geweest bij de studievereniging. Hier heb ik het bestuur en een aantal grote commissies gedaan. Dit heb ik, naast vrij actief sporten altijd belangrijk gevonden tijdens mijn studententijd. Immers als student kun je veel meer leren dan studeren alleen!