Studentenverhaal

Jessica van Grootveld liep stage in Uganda

Jessica, tegenwoordig MSc studente Internationaal Land en Waterbeheer, deed voor haar BSc een stage in Kapchorwa, Uganda.

Ik heb genoten van het verrichten van veldwerk voor mijn onderzoek

De afgelopen maanden heb ik in Kapchorwa gewoond. Kapchorwa is een klein stadje dat in het oosten van Uganda ligt. Tijdens deze periode heb ik data verzameld voor mijn eigen onderzoek, stage-activiteiten ondernomen en de ‘Sabine’ cultuur leren kennen.

De National Environmental Management Authority (NEMA) was de gastorganisatie van mijn stage. NEMA is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het milieubeleid binnen Uganda. Het hoofdkantoor van NEMA is gesitueerd in de hoofdstad van Uganda; Kampala, maar aangezien ik voor mijn BSc onderzoek data heb verzameld in Kapchorwa, werd ik geplaatst bij het Natural Resources Department van Kapchorwa. Het Natural Resources Department is verantwoordelijk voor het handhaven en uitvoeren van NEMA’s milieubeleid.

Mijn stagebegeleider Chemangei Awadh, de baas van de Natural Resources Department van Kapchorwa, was altijd erg druk en had daardoor niet veel tijd voor mij.  Hierdoor heb ik niet kunnen meedraaien met de dagelijkse bezigheden van de afdeling en dus ook niet kunnen ervaren hoe het is om bij een Internationaal Land- en Waterbeheer (ILW) organisatie te werken. Desondanks heb ik wel een aantal communityvergaderingen (vergaderingen waarbij de gemeenschap centraal staat en alle issues met de boeren besproken worden), vergaderingen met district officials (vergaderingen op besluitmakend niveau) en workshops (veelal gericht op het bijscholen van boeren met betrekking tot het op een duurzame manier beheren van natuurlijke hulpbronnen) kunnen bijwonen. Hierdoor werd ik me er wel van bewust hoe complex ILW onderwerpen kunnen zijn.

Ik heb praktisch nooit op het District Natural Resources kantoor gewerkt, aangezien er bijna nooit stroom was. Daarnaast was het kantoor vaak gesloten als de baas er niet was. Het leek haast normaal voor Ugandezen om te stoppen met werken als de baas op zakenreis o.i.d. was.

Verblijven in een afgelegen gebied als blanke vrouw was erg moeilijk. Ik overdrijf niet als ik zeg dat iedereen, zelfs de volwassenen, constant naar mij zaten te staren en Muzungu naar mij riepen. Verder volgden mensen mij continu, wilde iedereen mij aanraken en met mijn haar spelen en bedelden veel mensen voor geld aangezien ze ervanuit gingen dat ik erg rijk was. Daarnaast ben ik meerdere malen ten huwelijk gevraagd. In het begin kon ik wel genieten van al die aandacht, maar na verloop van tijd was ik het gewoon zat.

Voor mijn BSc onderzoek, onderzocht ik of er een relatie was tussen de perceptie van boeren met betrekking tot erosie en de investeringen die boeren maken in bodem- en waterconserveringsmaatregelen. Samen met mijn tolk Juliet, een landbouwvoorlichter, heb ik 40 huishoudens geinterviewd en 40 veldonderzoeken gedaan, in Kapchesombe Sub County; een deel van het stroomgebied van de Atari rivier. Juliet was erg vriendelijk en behandelde mij als haar eigen dochter.

Al met al was mijn verblijf in Uganda een hele leuke en leerzame ervaring. Ondanks dat ik niet echt betrokken was bij de dagelijke activiteiten van mijn gastorganisatie, heb ik toch de complexiteiten van ILW kwesties ervaren. Daarnaast heb ik heb genoten van het verrichten van veldwerk voor mijn onderzoek. Het was erg leuk om eindelijk eens bodem- en waterconserveringsmaatregelen in de praktijk te zien. Maar bovenal was het een geweldige ervaring om een compleet andere cultuur te leren kennen en ervaren!