Alumniverhaal

Jocelyn van Berkel - Team Milieurekeningen, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Jocelyn van Berkel heeft de bachelor Economie en Beleid gedaan aan de WUR. Daarna heeft ze de master Management Economics and Consumer studies in Wageningen gedaan (richting Environmental Economics). Na haar afstuderen is ze bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan werken.

Tijdens mijn studie leerde ik de effecten van milieubeleid op de economie en de effecten van economische activiteiten op het milieu te analyseren met kwantitatieve methoden. Deze methoden en kennis pas ik nog steeds toe tijdens mijn werk.

Wat voor werk doe je bij het CBS?

Toen ik begon bij het CBS werkte ik aan de statistieken van de overheidsfinanciën zoals het overheidssaldo en -schuld. Na twee jaar wilde ik graag werken in de richting die ik had gestudeerd: milieu-economie. Het CBS is een grote organisatie en ik kon overstappen naar een andere afdeling, de Milieurekeningen. Milieurekeningen beschrijven op kwantitatieve wijze  de relatie tussen de economie en het milieu.

Kun je wat meer vertellen over deze milieurekeningen?

Statistieken bij milieurekeningen geven weer hoe economische groei impact heeft op het milieu, bijvoorbeeld de emissies naar water en lucht door de verschillende sectoren. De economie heeft natuur nodig, bijvoorbeeld grondstoffen zoals aardgas en biomassa. Over al deze onderwerpen worden statistieken gemaakt. Ik werk aan statistieken over de circulaire economie, de milieusector, de bio-economie en materiaalstromen in de economie. Hier combineer ik data uit verschillende bronnen die beschikbaar zijn bij het CBS. Dit geeft een interessante kijk op vraagstukken omtrent klimaat, duurzaamheid en milieu.

Je werkt dus veel met cijfers?

Dat klopt, ik probeer op een objectieve wijze de staat van milieu-economische indicatoren te onderzoeken en publiceren. Deze statistieken worden gebruikt door beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden. Daarnaast vind ik het erg leuk aan mijn werk dat ik veel mag reizen – binnen en buiten Europa – om te vergaderen, te leren of kennis te delen. Ik ben actief als bestuurslid externe betrekkingen bij JongCBS.

Waarom heb je gekozen voor de bachelor Economie en Beleid?

Ik koos voor BEB omdat ik economie wilde studeren, toegepast op belangrijke thema’s zoals natuur, beleid en internationale ontwikkeling. Tijdens mijn studie leerde ik de effecten van milieubeleid op de economie en de effecten van economische activiteiten op het milieu te analyseren met kwantitatieve methoden. Deze methoden en kennis pas ik nog steeds toe tijdens mijn werk. Er zijn tijdens de studie veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Ik organiseerde bij de studievereniging Mercurius de bedrijvendag en ook was ik actief bij de studentenvereniging Ceres. Ik heb een semester vakken gevolgd aan de Kopenhagen Universiteit. Ook volgde ik tijdens mijn master een traineeship bij de OECD in Parijs. Dit geeft een goede aanvulling op je studie en je kunt je kennis in de praktijk brengen. In het werkveld kom ik nog vaak studiegenoten tegen die zijn beland bij bijvoorbeeld een Ministerie of consultancy bureau.

Hoe kijk je aan tegen de toekomst?

Bij het team Milieurekeningen van het CBS pas ik inhoudelijke kennis toe die ik tijdens mijn studie leerde. De statistieken die ik maak zijn een objectieve basis om discussies mee te voeren om zo goed onderbouwd beleid te ontwikkelen. Ik vind het fijn dat mijn werk bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit wil ik in de toekomst graag blijven doen en BEB heeft mij een goede basis gegeven om dit te bereiken.