Alumniverhaal

Margrethe Jonkman

De belangrijkste reden waarom ik destijds voor een studie levensmiddelentechnologie in Wageningen gekozen heb, was dat mij de combinatie van verschillende disciplines en het kunnen toepassen daarvan in de praktijk erg aantrok. Iets wat mij tijdens mijn studie en promotietijd zeer goed geleerd is en waar ik in mijn dagelijks werk nog steeds gebruik van maak. Ook ervaar ik nu in mijn werk wereldwijd de unieke positie van de WUR; een universiteit met een uniek karakter van de opleidingen, hoge kwaliteit van wetenschap en maatschappelijke impact. Als ik daar vanuit mijn achtergrond iets aan kan bijdragen dan doe ik dat via de Wageningse Ambassadors graag.
Margrethe Jonkman, Corporate Director R&D, FrieslandCampina

Margrethe Jonkman (1969) studeerde levensmiddelentechnologie met als afstudeerrichting procestechnologie. In 1993 studeerde zij cum laude af en deed vervolgens haar promotie-onderzoek op het gebied van zuiveltechnologie. Sinds 1997 werkt ze bij Royal FrieslandCampina. FrieslandCampina voorziet elke dag miljoenen consumenten verspreid over de wereld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen. Met een jaaromzet van 12 miljard euro behoort FrieslandCampina tot de zes grootste zuivelondernemingen in de wereld. Binnen FrieslandCampina heeft ze verschillende posities bekleed op het gebied van R&D waarbij ze onder andere verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van zuivelproducten voor consumenten in Europa (2000-2008), voor markten buiten Europa (2008-2011) en het R&D-programma voor kindervoeding (2011-2014). Sinds 2014 is zij verantwoordelijk voor het wereldwijde R&D programma en de organisatie.

Zij vervult verschillende nevenfuncties waaronder bestuurslid van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en vice-voorzitter van het Global Dairy Platform.

Wageningen Ambassadors

Wageningen Ambassadors overzicht