Studentenverhaal

Mark - Communicatie en Klimaat

Klimaatwetenschappers wijzen op het belang van klimaatbewust gedrag en ook in de maatschappij is dit een onderwerp van gesprek. Communicatiewetenschappers onderzoeken hoe klimaatproblemen het beste aangepakt kunnen worden en hoe de impact van klimaatveranderingen en de oplossingen daarvoor in de praktijk tot uiting komen.

In de vierde klas van de middelbare school kwam ik deze opleiding tegen en ik wist meteen: dit is de juiste studie voor mij.

Student Mark aan het woord

Mark is bachelor student Communicatie & Life Sciences en maakte al vroeg de keuze om communicatie te gaan studeren in Wageningen. “In de vierde klas van de middelbare school kwam ik deze opleiding tegen en ik wist meteen: dit is de juiste studie voor mij. Tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt gehad van deze beslissing. Mede door mijn vakkenpakket op de middelbare school wist ik dat ik een sociale studie wilde gaan volgen, maar ik wilde graag ook nog iets doen met mijn interesse voor de aarde en het klimaat. Het life science gedeelte van de opleiding gaf de kans dit beide met elkaar te combineren. De mogelijkheid om later in de studie nog een totaal andere richting qua life science thema te kiezen gaf mij een gerust gevoel.”

Minor Climate Change: Mitigation and Adaptation

In mijn derde jaar heb ik gekozen voor de minor Climate Change: Mitigation and Adaptation. Gedurende de studie groeide mijn interesse voor het klimaat en dan vooral klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor mensen, dieren en de aarde zelf. Tijdens deze minor komen alle aspecten voorbij, van de sociale impact van klimaatverandering, tot aan de processen achter klimaatverandering. De minor is dus een combinatie tussen de sociale en bèta kant van klimaat(verandering), zo leer je over de impact van klimaatverandering, waarbij vooral de arme landen het hardst worden getroffen, door hetgeen dat vooral wordt veroorzaakt door rijke landen. Verder krijg je alles te weten over de systemen op aarde, van processen in de grond tot de invloed van zonlicht en de stand van de aarde. Het geeft dus een uitgebreid beeld van het klimaat in het algemeen en klimaatverandering op kleine schaal. Tijdens mijn minor heb ik de volgende vakken gevolgd: 

  • Adaptation and Mitigation Strategies
  • Adaptation to Climate Change
  • Introduction to Environmental System Analysis
  • Principles of Earth & Ecosystem Science
  • Sustainability Transitions

Lees meer over de minor van Mark of bekijk het overzicht van alle minors die je in Wageningen kunt volgen.

Terug naar Studenten vertellen