Alumniverhaal

Martin Smith

Wageningen blijft een uniek kenniscentrum, met een wereldwijde reputatie in landbouwkundig onderzoek. Ik vind het belangrijk dat Wageningen bijdraagt aan oplossingen voor de voedselzekerheid. De steun van Wageningen UR aan de Alliantie voor de Groene Revolutie in Afrika, de Africa Agribusiness Academy en het Wagenings initiatief voor een wereldwijd coördinatie programma voor onderzoek in voedselproductie zijn daar belangrijke voorbeelden van.

Vanuit mijn internationale ervaring draag ik als Ambassador graag een steentje bij om de specifieke problemen van voedselzekerheid in de wereld meer aandacht te geven en aan te passen aan de nieuwe uitdagingen van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.
Martin Smith, Gepensioneerd, voorheen FAO Vertegenwoordiger in Madagaskar en FAO Senior Irrigatie deskundige op FAO Hoofdkantoor.
Martin Smith (1945) startte zijn loopbaan bij FAO in 1973. Hij begon als irrigatiedeskundige in Democratisch Jemen en vervolgens op het FAO-hoofkantoor in Rome. Hij werkt twee jaar als irrigatie ingenieur in Kenia, en daarna werkt hij als irrigatie management officer in Rome. Met een onderbreking van 1991 tot 1993 als project directeur in Indonesiƫ, blijft hij tot 2003 werkzaam op het FAO-hoofdkantoor. Auteur van een reeks technische publicaties op het gebied van waterverbruik en kleinschalige integratie ontwikkeling. In 2003 volgt een aanstelling als FAO-vertegenwoordiger in Madagaskar met accreditaties in Mauritius, Comores en de Seychellen tot zijn pensionering in 2007, waarna hij als speciaal adviseur van de President van Madagaskar werkzaam bleef tot eind 2008. Momenteel is hij actief betrokken bij de promotie van private sector support in Madagaskar en andere ontwikkelingslanden.