Studentenverhaal

''Met ons plan hebben we deze challenge gewonnen!''

Ik werd geselecteerd om mee te doen met een studentencompetitie, georganiseerd ter ere van het 125 jarig bestaan van Arcadis en KNHM. In een team van 6 studenten mocht ik het opnemen tegen twee andere teams met als overkoepelend thema ‘Healthy Planet’. Wij kregen de opdracht een visie op de geplande bouw van een biovergister in het Gelderse dorpje Hellouw te geven, waarmee het project zou kunnen slagen.

We wilden met dit project een voorbeeld geven voor andere rurale gemeenschappen op het gebied van duurzame plattelandsontwikkeling.

Gedurende 48 uur werkten we aan deze case in een villa in Twello. Coaching van mensen van Arcadis en KNHM, diverse korte workshops en heerlijk eten maakten dat we het beste in onszelf naar boven konden halen en gefocust konden werken aan een oplossing.

Doordat ieder uit ons team een andere achtergrond had (technisch, grafisch, financieel, sociaal, natuurwetenschappelijk en economisch), hebben we veel van elkaar geleerd en konden we onze krachten bundelen om tot iets moois te komen.

 De opdracht ging over het dorp Hellouw, een klein dorp gelegen aan de Waal. De gebroeders Kees en Henk van Noord zijn daar van plan een biovergister te bouwen, welke bijdraagt aan de welvaart in het dorp. Ons werd gevraagd een visie op de biovergister gekoppeld aan de omgeving en gemeenschap te geven.

We hebben ons gefocust op het stimuleren van de lokale economie, verbetering van het milieu, bevordering van het welzijn in het dorp en het bijdragen aan bewustzijn en trots van de lokale bevolking en toeristen. We wilden met dit project een voorbeeld geven voor andere rurale gemeenschappen op het gebied van duurzame plattelandsontwikkeling.

De oplossing waar wij voor gekozen hebben was een ‘cycleroute’. De ruimtelijke uitkomst hiervan was een fietspad langs de biovergister, leveranciers van input (mest en groenafval), gebruikers van de output (CO2, biogas, warmte, elektriciteit en mest) en andere bijdragers aan het project.

In maatschappelijke zin houdt ‘cycleroute’ een kringloop in waarbij producten en diensten met elkaar verweven zijn in één plan. Dit resulteerde in oplossingen betreffende de volgende gebieden:

  • recreatie (fietstocht, zwembad verwarmd met warmte van de biovergister en verhuur van jetski’s op biogas);
  • het creëren van milieubewustzijn (informatiecentrum met info over groene energie en minimalisering van restafval en de mogelijkheid voor bewoners input te leveren voor de biovergister);
  • werkgelegenheid (werkloosheid beperken en sociale werkplaatsen tot stand brengen door middel van meer banen bij de biovergister zelf, fietsverhuur en infocentrum);
  • het aanbieden van regionaal voedsel (de mest gebruiken voor biologische productie van gewassen, welke verkocht worden in restaurants en de lokale supermarkt);
  • educatie (voorlichting op scholen over duurzaamheid, voedselproductie en groene energie) 

Voor de financiering maakten we een plan om externe investeerders aan te trekken, evenals de nauw betrokken lokale bevolking. Delen van de inkomsten vloeien op die manier terug naar de lokale gemeenschap en maken verdere ontwikkeling van het dorp mogelijk.

Met ons plan hebben we deze challenge gewonnen!

Mijn bijdrage binnen het project bestond vooral uit praktijkkennis over de agrarische sector in het algemeen en biovergisting specifiek. Ook heb ik enkele principes uit de circulaire economie gebruikt. Bijvoorbeeld dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd.

Wat ik van The Challenge heb geleerd is met name dat je studieachtergrond heel bepalend is voor je manier van denken en samenwerking met andere disciplines een grote toegevoegde waarde kan leveren binnen projecten. Ook heb ik ervaring kunnen opdoen met het daadwerkelijk toepassen van kennis en werken op projectbasis. Het was een ontzettend leuke, interessante, vermoeiende en nuttige ervaring, welke ik elke student zou aanraden!