Alumniverhaal

Orlando de Ponti

"Je maakt in Den Haag meer indruk als je samen komt uitleggen waarom bezuinigingen economisch onverstandig zijn, dan als je dat alleen als universiteit komt doen. Daarnaast hebben we als bedrijfsleven ook de universiteit iets te bieden. We kunnen scholieren laten zien waar ze uiteindelijk komen werken.”

Het is belangrijk dat we samen optrekken en ons sterk maken voor Wageningen.
Orlando de Ponti, voormalig R&D Directeur Nunhems bv en voormalig president van de International Seed Federation.

Orlando de Ponti (1945) is in 1971 afgestudeerd aan Wageningen University in de studierichting Plantenveredeling en in 1980 gepromoveerd. Van 1971 tot 1986 was hij werkzaam bij het DLO Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, achtereenvolgens als onderzoeker en als hoofd van de afdeling Groente en Fruit. Van 1986 tot 1991 was hij directeur van het DLO Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek te Wageningen. In 1991 heeft hij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven als directeur R&D van Nunhems Zaden bv. Sinds 1997 bekleedde hij dezelfde functie bij de holding Nunza bv, dat als internationaal groenteveredelingsbedrijf sinds 2002 deel uitmaakt van Bayer CropScience AG. Orlando is sinds 2008 met pensioen, maar nog zeer actief in de publieke en private wereld van uitgangsmateriaal. Hij is onder andere voormalig directeur en erelid van de International Seed Federation (ISF) en commissaris bij enkele internationale veredelingsbedrijven.

Wageningen Ambassadors

Ledenlijst Wageningen Ambassadors