Alumniverhaal

Peter Reinders

De studie in Wageningen laat zich kenmerken als breed georiënteerd, oplossingsgericht en – bijna per definitie – maatschappelijk betrokken. De kracht van deze karakteristieken komt wellicht niet in de eerste werkkring tot uiting, maar naarmate de carrière vordert en een meer holistische beschouwing en oplossing van problemen wordt vereist, blijkt telkens weer de enorme toe- gevoegde waarde van deze toch wel typisch Wageningse kenmerken. Zonder zichzelf op de borst te slaan mag Wageningen niet alleen trots zijn op deze zorgvuldig opgebouwde opleidings- en vormingskarakteristiek, maar kan Wageningen ook een significante bijdrage leveren in het aangaan van de uitdagingen waar de maatschappij voor staat. Met de Wageningen Ambassadors hoop ik een bescheiden bijdrage te leveren aan het benoemen en verspreiden van het krachtige Wageningse gedachtegoed, ten dienste van betrokkenen, universiteit en maatschappij.
Peter Reinders, Managing partner Lexence nv

Peter Reinders (1960) promoveerde en studeerde (cum laude) af aan Wageningen University in 1985 en publiceerde in diverse internationale tijdschriften. Peter was van 1986-1989 universitair docent bij de vakgroep wiskunde aan zijn eigen universiteit. Van 1989-1993 was hij lid van het directieteam van het Agro Technologisch Onderzoekscentrum. Daarna verliet Peter de commerciƫle onderzoekswereld om bij McKinsey&Company te gaan werken waar hij van 1993-1998 Director of Client Service Support was. Daarna, in de periode 1998-2007, was Peter betrokken bij de opbouw en herstructurering van diverse ondernemingen. Sinds 2003 is Peter verbonden aan Lexence nv waar hij sinds 2007 managing partner is. Hij volgde ondermeer opleidingen aan INSEAD (Frankrijk) en London Business School.

Peter was vanaf oktober 2011 tot en met 2019 bestuurslid van het Universiteitsfonds Wageningen en van november 2015 tot en met 2020 voorzitter van de Wageningen Ambassadors.

Wageningen Ambassadors

Wageningen Ambassadors overzicht