Alumniverhaal

Roelof Kruize

Waternet werkt nauw samen met kennisinstellingen op het terrein van innovatie en research, Wageningen UR is een belangrijke partner.

Graag zet ik mijn nationale en internationale netwerk in om studenten van Wageningen University in contact te brengen met de praktijk.
Roelof Kruize, Algemeen directeur Waternet.

Na zijn studie ging Roelof Kruize in 1981 aan het werk
als afvalwatertechnoloog bij de Dienst Openbare Werken
Amsterdam, waar hij doorstroomde tot het hoofd van de
afdeling Machinedienst. Hij vervolgde zijn carrière als adjunct
directeur van de Dienst Riolering en Waterhuishouding
Amsterdam. Vanaf 1997 bekleedde hij de functies van
directeur Afvalwaterbeheer en algemeen directeur van de
Dienst Waterbeheer en Rioleringen. Sinds 2006 is hij algemeen
directeur van Waternet. Als projectdirecteur is hij betrokken
geweest bij de verschillende bodemsanering projecten.
Van 2008-2012 is hij interim directeur geweest bij het
Afvalenergiebedrijf in Amsterdam.

De nevenfuncties van Roelof Kruize zijn: voorzitter van het
Aquatech Tentoonstellingen Comité, en de Nederlandse
vertegenwoordiger in het bestuur van de International Water
Association. Hij is de voorzitter van de Raad van Commissarissen vab Reststoffenunie, bestuurslid van Vewin, lid van raad van commissarissen van Kiwa Water Research, lid van de Amsterdam
Economic Board, lid van de Raad van Advies van het
Afvalenergiebedrijf, en lid van het bestuur van Wereld
Waternet.