Alumniverhaal

Siem Korver

Wageningen is een unieke universiteit met een schitterend domain gericht op het oplossen van allerlei (wereld) vraagstukken op het terrein van o.a. voedsel, voedselzekerheid, een gezonde leefomgeving, circulaire economie (o.a. duurzaamheid), etc.. Een universiteit waarbij het onderwijs en onderzoek met elkaar zijn verbonden. Met de onderzoekscentra in combinatie met de universiteit is een unieke kennis keten ontstaan. Van fundamenteel onderzoek tot markt gestuurd onderzoek. Wageningen heeft een grote internationale reputatie. Wageningen doet er toe! Ik ben trots op deze 100 jarige Universiteit en wil graag een bijdrage leveren om de positie verder te versterken.
Siem Korver, Bijzonder hoogleraar Universiteit van Tilburg

Siem Korver is bijzonder hoogleraar Food, Farming and Agribusiness aan de economische faculteit van de Universiteit van Tilburg. Siem begon in 1978 aan de toenmalige Landbouwhogeschool als promotie assistent. In 1982 promoveerde hij en kreeg vervolgens een aanstelling aan de Landbouwhogeschool. Hij was hier werkzaam tot 1991 met daarbij in 1986 visiting professor aan de North Carolina State University, Raleigh - USA. In 1991 kwam hij in dienst van het toenmalige BP Nutrition - het latere Nutreco. Hier vervulde hij verschillende internationale management functies zoals directielid Euribrid en Directeur R&D Nutreco. Vanaf 2001 tot 2013 was Siem werkzaam voor VION en haar voorganger in verschillende management functies met daarnaast verschillende externe functies (nationaal en internationaal) in de Agrifood business.

In 2004 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Tilburg en in de periode 2007 – 2016 was hij kerndocent van de executive MBA Food en Finance – Universiteit van Nyenrode. Verschillende maatschappelijke functies werden vervuld zoals het bestuurslidmaatschap (2005 tot 2017) van het KWPN waarvan de laatste 5 jaar voorzitter.

Huidige nevenfuncties zijn o.a.: vicevoorzitter van de Raad van Toezicht WUR, voorzitter RvC LTO bedrijven, bestuurslid Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit, bestuurslid administratie kantoor SBT en voorzitter ruilverkaveling Rhenen. In april 2018 is Siem benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Wageningen Ambassadors

Overzicht Wageningen Ambassadors