Studentenverhaal

Student Djemie Brands - BSc Bedrijfs- en Consumenten- wetenschappen

Djemie heeft erg lang getwijfeld tussen Bedrijfskunde aan de Universiteit van Tilburg en Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen in Wageningen. Marketing had haar belangstelling, omdat zij naast haar interesse voor economie ook graag creatief bezig wilde zijn.

Ik heb geen spijt van mijn keuze!

Wat voor mij de doorslag gaf om voor Wageningen te kiezen was het feit dat je je bij Bedrijfs- en Consumentenwetenschapen ook meteen kunt verdiepen in de consument en marketing. Andere bedrijfskunde studies leken zich voornamelijk op de aspecten van bedrijven te focussen en andere aspecten zoals marketing slechts globaal te behandelen.

Ik heb geen spijt van mijn keuze! Dit is een interessante en veelzijdige studie. Hoewel bij de meeste vakken in het eerste jaar bedrijfswetenschappen wel de aandacht heeft, wordt daarnaast de mogelijkheid gegeven om je bijvoorbeeld bij projecten meer op het consumentengedrag te richten. Bedrijfswetenschappen èn Consumentenwetenschappen combineren is uniek aan deze studie.