Studentenverhaal

Studentenactiviteit mogelijk gemaakt door het fonds

Masterstudente Rosanne Verbree was uitgenodigd om haar MSc thesis over duurzame consumptie in China te presenteren op het Global Research Forum on Sustainable Production and Consumption. Op deze bijeenkomst in Shanghai verzamelden zich zo’n 100 wetenschappers en experts op het gebied van duurzame consumptie en productie. Deze samenkomst was georganiseerd om huidig onderzoek in kaart te brengen, kennis uit te wisselen en om een wereldwijde onderzoeksgemeenschap op te zetten.

Het was voor mij een unieke kans. De relevantie van mijn thesis kwam duidelijk naar voren tijdens de conferentie en men toonde dan ook veel interesse in mijn onderzoek. Het presenteren van mijn MSc thesis op de conferentie heeft sterk bijgedragen aan mijn persoonlijke en wetenschappelijke ontwikkeling. Zonder de financiële bijdrage van het WUF had ik niet deel kunnen nemen aan de conferentie. Ik ben dan ook zeer dankbaar voor de bijdrage, want meedoen aan de conferentie in Shanghai en daar mijn thesis presenteren was een hele bijzondere en leerzame ervaring.
Rosanne Verbree