Studentenverhaal

Tijdens de colleges is er veel ruimte voor discussie en eigen ideeën worden zeer gewaardeerd

Student International Development Studies
Vooropleiding: Internationale Betrekkingen & Internationale Organisaties, Rijksuniversiteit Groningen

In Wageningen heb ik geleerd om vanuit de lokale en individuele context te redeneren en analyseren
Bernadette, student International Development Studies

Doorstuderen
Na mijn bachelor Internationale Betrekkingen & Internationale Organisaties (IBIO) aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), wilde ik me verder specialiseren in het thema ‘global governance’ vanuit het perspectief van de niet-statelijke actoren. Ik kwam al snel terecht bij ontwikkelingsstudies (MID) aan de Wageningen University (WUR), mede vanwege het interdisciplinaire en internationale karakter van deze studie. Ik heb binnen MID voor de specialisatie ‘Law and Governance’ gekozen.

Ervaringen
In Wageningen heb ik geleerd om, in plaats vanuit abstract statelijk niveau, te analyseren en te redeneren vanuit de lokale en individuele context. De aangereikte sociologische theorieën voegden veel toe aan mijn achtergrond IBIO, omdat ik nu in staat ben issues vanuit verschillende niveaus en invalshoeken te analyseren.

De onderwerpen die tijdens de colleges werden besproken waren nieuw voor mij. Hierdoor ontdekte ik een geheel nieuw spectrum met de meest interessante onderwerpen, zoals het actuele internationale debat betreffende voedselzekerheid.

Studeren aan de WUR is een feestje. Tijdens de colleges is er veel ruimte voor discussie en eigen ideeën worden zeer gewaardeerd. De vele internationale studenten maken het verschil van dag en nacht. Discussies zijn hierdoor juist heel divers en onderwerpen worden zo vanuit alle (wereld) hoeken en kanten belicht. Ik heb hierdoor erg veel geleerd van mijn medestudenten en heb mijn horizon zo echt kunnen verbreden. Ik heb daarnaast ervaren dat er veel ruimte is voor eigen ideeën in je studieplanning. De studieadviseurs en de docenten zijn altijd heel makkelijk bereikbaar en helpen graag in het realiseren van je plannen. Zo heb ik twee stages in Genève kunnen lopen. Het contact met de studieadviseur en stage/scriptie begeleider ging via email en Skype dan ook heel gemakkelijk!

Ik heb ervaren dat de combinatie RUG/WUR de perfecte mix is voor het internationale werkveld. Zo heb ik eerst stage gelopen op de economische afdeling bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging te Genève. Mijn achtergrond in IBIO in combinatie met mijn opgedane kennis in Wageningen bleken mij zeer goed van pas te komen. Daarnaast geniet Wageningen University grote internationale bekendheid en dit werd me al snel duidelijk tijdens mijn tweede stage bij het International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), waar ik veel baat had bij mijn ‘WUR netwerk’.

Toekomst
Vanaf 1 september zal ik beginnen als Rijkstrainee bij het Ministerie van Economische Zaken. Tijdens deze selectieprocedure bleek dat ik met mijn achtergrond RUG/WUR het juiste profiel had. Kortom: de perfecte mix voor een goede start van je carrière!

Meer over International Development Studies