Studentenverhaal

“Tijdens mijn master stage heb ik gemerkt dat ik een belangrijke schakel kon zijn tussen verschillende disciplines.”

Tim den Ouden is na de bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies ook de master International Development Studies gaan doen. "Aan wereldverbeteraars binnen Internationale Ontwikkelingsstudies geen gebrek, maar helaas is de realiteit altijd een stuk weerbarstiger en is verandering niet altijd 1-2-3 te bereiken. Toch heb ik tijdens mijn master International Development Studies stage bij het Legal Resources Centre - een advocatenkantoor welke zich inzet voor mensenrechten - in Kaapstad ervaren dat het belangrijk is te streven voor je idealen en dat verandering mogelijk is."

Met de afschaffing van de Apartheid kregen Zuid-Afrikanen de mogelijkheid om land wat voor die tijd van hen was, terug te eisen.
Ik hield me allereerst bezig met een landclaim waarbij landbouwgrond teruggegeven wordt aan de oorspronkelijke eigenaren. Met de afschaffing van de Apartheid kregen Zuid-Afrikanen de mogelijkheid om land wat voor die tijd van hen was, terug te eisen. Los van historisch onderzoek naar wie daadwerkelijk recht heeft op het land, zijn ook veel andere zaken van belang. Het meest belangrijke hierbij is wel het development plan: een beschrijving over hoe  de grond gebruikt gaat worden zodat deze ook daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de vaak arme en ongeletterde bevolking. Hierbij merkte ik al vlot dat je als student Internationale Ontwikkelingsstudies een soort helicopterview hebt ontwikkeld waardoor je in staat bent dit soort processen te overzien en ook na te gaan wat er nog meer van belang is om dit soort processen te laten slagen.

Daarnaast ben ik bezig geweest met schrijven van een herziening van een wet omtrent mijnbouw, waarbij we aandacht vroegen voor het lot van traditionele gemeenschappen die in de buurt wonen van nieuw te bouwen mijnen. Deze gemeenschappen worden met de komst van een mijn namelijk letterlijk bedreigd in hun voortbestaan. Naast veel onderzoek doen, heb ik ook veel dagen doorgebracht in het Zuid-Afrikaanse Parlement om zittingen bij te wonen van de commissie die zich bezighoudt met deze wet.

Tijdens mijn masterstage heb ik gemerkt dat ik een belangrijke schakel kon zijn tussen verschillende disciplines, juist vanwege de brede achtergrond aan vakken. In combinatie met je specialisatie richting zorgt dit ervoor dat studenten Internationale Ontwikkelingsstudies echt een meerwaarde kunnen zijn en een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van verandering.