Testimonial

‘Tuinders krijgen zicht op nieuw perspectief’

“De glastuinbouw is groot geworden door de sterke focus op productie: veel kilo’s tegen lage kosten. Dat model heeft de tuinders heel veel gebracht, maar nu werkt het niet meer.

Willen tuinders toekomst houden, dan is het essentieel dat ze zich gaan richten op de keten en de klant. Daar moeten ze zich eerst bewust van worden. Daar helpt het traject van LEI Business Innovation Approach bij.

Tuinders zullen moeten veranderen. Willen ze toekomst blijven houden dan is het essentieel dat ze inzien welke rol zij hebben in de keten en voor welke klant ze produceren. Doen ze dat niet en blijven ze focussen op productie, dan zijn ze de voorsprong van een nieuw product binnen een half jaar weer kwijt. Aan het eind van het jaar hebben ze dan nog minder verdiend dan eerder.

Het traject van LEI Business Innovation Approach maakt tuinders er vooral van bewust dat ze hun product anders moeten vermarkten met oog voor wat de klant wil. En als ze dat zelf moeilijk vinden, dat ze die kennis moeten inhuren. Daarmee krijgen ze zicht op een nieuw perspectief voor hun bedrijf.

Het voordeel van het LEI is daarbij dat er een koppeling is tussen praktijk en onderzoek. Dat helpt ondernemers om in te zien wat ze nodig hebben om hun product in een nieuwe keten neer te zetten.”

Peter van der Sar, adviseur bij de Kamer van Koophandel en projectleider tuinbouw