Alumniverhaal

'Veel studenten denken dat het leven van een PhD kandidaat vooral bestaat uit het doen van onderzoek, data verzamelen, analyseren en schrijven. Dit is maar gedeeltelijk waar.'

De onderzoeksvaardigheden die ik in mijn master heb ontwikkeld, zoals het benaderen van een probleem of onderwerp vanuit verschillende perspectieven, kan ik hier goed in toepassen

In 2013 studeerde ik af aan Wageningen University, waar ik zowel de bachelor als de master Communication, Health and Life Sciences heb gevolgd. Ik heb twee masters gevolgd, doordat ik beide specialisaties deed: Communication and Innovation en Health and Society.

Op dit moment ben ik PhD kandidaat bij de leerstoelgroep Health and Society bij het project Jeugd, Zorg en Sport. Dit project gaat over de sociale waarde van sport voor kwetsbare jongeren. We kijken onder andere of sport positieve effecten heeft op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, hoe dat gebeurt en wanneer.


De onderzoeksvaardigheden die ik in mijn master heb ontwikkeld, zoals het benaderen van een probleem of onderwerp vanuit verschillende perspectieven, kan ik hier goed in toepassen.

Veel studenten denken dat het leven van een PhD kandidaat vooral bestaat uit het doen van onderzoek, data verzamelen, analyseren en schrijven. Dit is maar gedeeltelijk waar. Elke dag ziet er anders uit. Ik ben ongeveer twee tot drie dagen per week buiten de deur en zit heel zelden een dag lang te schrijven! Voor een groot deel van de week ben ik bezig met projectmanagement, waarbij je kunt denken aan het organiseren van de dataverzameling, het overleggen met projectpartners en het delen van de informatie in bijeenkomsten (en dat betekent weer het vertalen van mijn onderzoek naar de praktijk). Verder ben ik ook betrokken bij het
onderwijs. Deze veelzijdigheid vind ik het leukste aspect van mijn functie!