Verslogistiek Wageningen Food & Biobased Research

Testimonial

Wageningen Food & Biobased Research: Gerard de Ruiter

Waar kun je werken aan de ontwikkeling van gezond en smakelijk voedsel? En aan duurzame voedselketens en ‘groene’ alternatieven voor producten die nu uit fossiele brandstoffen worden geproduceerd? Wageningen Food & Biobased Research, één van de onderzoeksinstituten van Wageningen University & Research, staat vooraan bij deze ontwikkelingen. Dat doen ze samen met klanten en over de gehele keten, van grondstof tot verwerking en eindproduct. Hun aanpak is no-nonsense, vol energie en met een nieuwsgierige blik.

Business Unit Manager Gerhard de Ruiter, Wageningen Food & Biobased Research
Wij werken aan praktische vraagstukken die het verschil kunnen maken en maatschappelijk relevant zijn.
Business Unit Manager Gerhard de Ruiter, Wageningen Food & Biobased Research

Gerhard de Ruiter, Business Unit Manager bij Wageningen Food & Biobased Research, weet er alles van: ‘Wij werken aan praktische vraagstukken die het verschil kunnen maken en maatschappelijk relevant zijn. Denk aan onderzoek naar na-oogsttechnieken om producten nog langer vers te houden, nieuwe processen om voedingsmiddelen te maken met veel minder gebruik van energie en water, consumentengedrag, ‘big data’ en AI (artificial intelligence), gezondheidseffecten van specifieke ingrediënten of optimalisering van supply ketens.’

Eigenlijk verkopen jullie ideeën?

‘Zo kun je dat wel stellen. Het zijn geen concrete producten, maar projecten. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld behoefte aan een productontwikkeling die aan die en die eisen voldoet. Daar hebben wij ideeën over, we maken een plan hoe wij dat willen onderzoeken en uitvoeren, maar je weet van tevoren nooit zeker of je de doelen kunt halen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij maatschappelijke doelen.’

Welk maatschappelijk vraagstuk staat hoog op jullie agenda?

‘Verduurzaming van het hele voedselsysteem; zodanig dat er voor de hele wereldbevolking van 9,5 miljard mensen in 2050 betaalbare en gezonde voeding beschikbaar is. Aanpakken van voedselverspilling is hier een mooi voorbeeld van. De verspilling van een derde van ons voedsel, ergens in de keten, heeft enorme economische schade en is ook nog eens vanuit duurzaamheidsoogpunt niet te verkopen. In opdracht van de minister pakken wij dat vraagstuk samen met partners in Nederland aan. Dit probleem kun je namelijk niet in je eentje oplossen, je moet er met partners uit de keten aan werken. Doel is de verspilling in 2030 te halveren. Een enorme ambitie, maar de positieve effecten op duurzaamheid zijn de moeite meer dan waard. Temeer omdat je hiermee voorkomt dat er productie plaatsvindt die onnodig beslag legt op energie en andere bronnen.’

Hoe bereikte Wageningen zo’n bekendheid als dé innovatieve agrifood hotspot in de wereld?

‘Zonder innovatiekracht hebben wij geen bestaansrecht. Wageningen University & Research is een unieke organisatie met meer dan 6000 medewerkers. De nummer 1 in de wereld in agrofood. In 100 jaar tijd hebben we een unieke naamsbekendheid opgebouwd, tot in de verste uithoeken van de wereld. Dat helpt ons enorm. Die positie hebben we bereikt door samenwerken en steeds weer met nieuwe praktisch toepasbare kennis en ontwikkelingen te komen. Sneller en beter dan anderen en in nauwe samenwerking met bedrijven en andere belanghebbenden. Het aan elkaar koppelen van diverse partijen heeft al zoveel gebracht. Omdat we de praktijk willen begrijpen, staan we soms letterlijk met 2 benen in de klei. En natuurlijk nemen we altijd de laatste kennis mee. Daarmee proberen we de wereld en zeker Nederland een stukje mooier te maken.’

Op welk terrein verwacht u nog meer grote stappen te maken?

‘Minimal-processing is helemaal hot. Met nieuwe procestechnologie de productie van voedingsmiddelen natuurlijker maken oftewel minder te processen. Wij zijn erg actief in technieken om plantaardig vlees te maken. Daar zit een enorme ontwikkeling in. Het zijn lastige technieken, maar de vraag ernaar is groot. De hele eiwittransitie om in 2050 de wereld van voldoende eiwit te voorzien is een behoorlijke uitdaging, maar Wageningen zet er vol op in. Ons aandeel in al die projecten is zo groot, dat wij op dit gebied een leidende positie in de wereld hebben. Enorm interessant.’

Steeds meer professionals gaan voor een baan waarin zij daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Merkt u daar iets van?

‘De afgelopen 2 jaar hebben we veel nieuwe collega’s verwelkomd en deze kwamen veelal voor het hogere doel. Hoewel wij goede arbeidsvoorwaarden hebben, zaten er ook mensen bij uit het hogere commerciële segment die in salaris achteruit gingen, maar nu zoveel extra voldoening uit hun werk halen dat ze helemaal gelukkig zijn in hun werk. Het is ook gewoon ontzettend leuk om met nieuwe zaken bezig te zijn en echt impact te maken.’

Wie wil werken aan de oplossingen voor de toekomst komt bij de WUR wel aan zijn of haar trekken?

‘Zeker weten. Dan moet je echt hier zijn. Wij werken aan impact en de nieuwste kennis en inzichten. Voor een nieuwsgierige wetenschapper is zo’n omgeving het summum en tegelijkertijd vergt het ook veel van zijn of haar kunnen. Je moet genoeg ervaring hebben, kennis van een vakgebied hebben, conceptueel kunnen denken, ontzettend goed kunnen communiceren en een netwerk hebben of bouwen in de ingrediëntenindustrie. Onnodig te zeggen dat je bovenmatige interesse moet hebben in de maatschappelijke vraagstukken van bedrijven en denkt in oplossingen die bijdragen aan ons motto Better food for more people.’

Heeft dit verhaal je geïnspireerd?

Lees hier meer over Wageningen Food & Biobased Research.