Alumniverhaal

Wilma Terwel

Mijn studietijd in Wageningen heb ik als een heel plezierige en nuttige tijd ervaren. Ik pluk daar nog steeds de vruchten van, ook al ben ik inhoudelijk een andere weg ingeslagen. Met name de mogelijkheid je tijdens de studie te kunnen verbreden heeft mij zeer aangesproken. Vanuit deze achtergrond vind ik het bijna vanzelfsprekend om via de Wageningen Ambassadors iets terug te doen.
Wilma Terwel, Directeur-grootaandeelhouder pieterse terwel grevink advies bv

Wilma Terwel (1955) studeerde in 1979 af in Wageningen (studierichting bosbouw). Na haar afstuderen trad zij in dienst bij Twynstra Gudde, adviseurs en managers als informatiespecialist.

Na een combinatiefunctie van hoofd Informatiedienst en adviseur maakte zij in 1983 de overstap naar de adviesgroep gezondheidszorg. Zij hield zich bezig met adviezen op het gebied van beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering voor instellingen in de gezondheidszorg en evaluatie van wetgeving voor de sector. In 1991 werd zij benoemd tot partner bij Twynstra Gudde en managing partner van de adviesgroep gezondheidszorg.

In 1999 richtte zij met twee collega’s pieterse terwel grevink advies bv op. Dit bureau bestaat inmiddels uit 22 medewerkers en richt zich op complexe huisvestingsvraagstukken in de curatieve gezondheidszorg (met name academische en algemene ziekenhuizen).

Wageningen Ambassadors

Wageningen Ambassadors overzicht