Testimonial

Abdullah Al Nayeem, ontvanger Student Conference Grant

Abdullah kreeg de kans om deel te nemen aan de AMIGO workshop en de Global Emissions Initiative (GEIA) Conference in Brussel om zijn kennis binnen de vervuiling van de atmosfeer te verbreden.

Abdullah Al Nayeem, ontvanger Student Conference Grant
Het geloof in mijn potentieel van University Fund Wageningen heeft een vlam in mij aangewakkerd en ik ben vastbesloten om hun investering te eren door een blijvende impact te creëren in mijn vakgebied.
Abdullah Al Nayeem, ontvanger Student Conference Grant

"Als beginnend onderzoeker gespecialiseerd in atmosferische vervuiling, met name in de Aziatische moessonregio's, sloot deze conferentie perfect aan bij de focus op mijn masterscriptie over broeikasgasemissies en luchtvervuiling. Mijn belangrijkste doelstelling was om meer inzicht te krijgen in de inventarisatie van broeikasgassen in Europese regio's, en de conferentie bood een ideaal platform voor dit streven. De interactie met vooraanstaande wetenschappers van gerenommeerde organisaties zoals NOAA, USEPA, NASA, EU, SRON, KNMI, TNO etc. en talloze universiteiten was echt een verrijkende ervaring. Deze ontmoetingen hebben niet alleen mijn begrip van het onderwerp verbreed, maar hebben ook het leggen van waardevolle contacten vergemakkelijkt die ongetwijfeld mijn academische en professionele reis vorm zullen geven."

"Naast het verbreden van mijn kennis, diende de conferentie als een kans om potentiële onderzoeksorganisaties en instituten te identificeren voor mijn aankomende stage, die gepland staat voor maart 2024. Gewapend met de kennis en netwerken die ik tijdens de conferentie heb opgedaan, ben ik ervan overtuigd dat deze stage een transformerende ervaring zal zijn, die baanbrekende ontwikkelingen in mijn vakgebied zal stimuleren."

"Ten slotte was een ander belangrijk doel tijdens mijn deelname de ontmoeting met wetenschappers van verschillende universiteiten en het delen van mijn ambities voor toekomstig doctoraatsonderzoek. De vruchtbare uitwisselingen en onschatbare inzichten die ik tijdens deze interacties heb opgedaan, hebben mijn passie weer aangewakkerd en mijn vastberadenheid om te promoveren en een blijvende impact te creëren binnen mijn gekozen domein versterkt."

"Dankzij de niet aflatende steun en vrijgevigheid van het University Fund Wageningen, was ik in staat om een levensveranderende kans te grijpen en deel te nemen aan GEIA Conference 2023. Hun onschatbare financiering stelde me in staat om in contact te komen met vooraanstaande experts in mijn vakgebied, mijn kennis uit te breiden en zinvolle samenwerkingen aan te gaan. De impact van hun steun reikt veel verder uit dan de conferentie zelf, omdat het mijn passie heeft aangewakkerd, mijn onderzoeksinspanningen heeft gestimuleerd en mij heeft gestimuleerd om een belangrijke bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke gemeenschap. Hun geloof in mijn potentieel heeft een vlam in mij aangewakkerd en ik ben vastbesloten om hun investering te eren door een blijvende impact te creëren in mijn vakgebied."