Testimonial

Albron en CSM pakken samen duurzaamheid in de keten aan met toolkits van TSC

Duurzaam produceren kun je niet alleen, dat doe je samen met andere bedrijven in de keten. Mogelijke verbeteringen zoals het verminderen van broeikasemissies van producten kun je niet alleen inzichtelijk krijgen en aanpakken. Daar heb je elkaar voor nodig. Albron pakte dit voortvarend op met de toolkits van TSC en zocht de samenwerking met ketenpartners. CSM zag dat als een mooie aanleiding om de belangrijkste duurzaamheidaspecten aan te scherpen. 'Onze klanten vinden duurzaamheid steeds belangrijker.'

Onze klanten vinden duurzaamheid steeds belangrijker en de vragenlijst was voor ons een mooie aanleiding om de belangrijkste duurzaamheidsaspecten aan te scherpen.

Als een van de grootste cateraars in Nederland heeft Albron duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Niet alleen voor de eigen activiteiten maar ook voor de keten. Het bedrijf wil de scores op de belangrijkste duurzaamheidsthema’s (zoals de broeikasgasemissies) van alle producten in beeld brengen en daarvoor heeft Albron in 2017 en 2018 vragenlijsten uitgezet voor zeven productcategorieën. CSM Bakery Solutions is één van de bedrijven in de keten, als producent van een brede range bakkerijproducten en bakkerijingrediënten voor professionele bakkers. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf (CSM staat voor Centrale Suiker Maatschappij) heeft inmiddels een hoofdkantoor in Atlanta (VS) en verkoopt in meer dan honderd landen. Aan Albron levert CSM allerlei soorten afbakbroodjes, onder meer voor Center Parcs.

Het heeft ons best wat tijd gekost om de juiste informatie boven water te krijgen, maar het heeft ons ook veel opgeleverd.

Informatie boven water krijgen

In overleg is besloten dat CSM de vragenlijst invult voor de Waldkorn Oergranen afbakbroodjes. De oergranen voor deze broodjes komen uit Hongarije en Oostenrijk en worden in Polen met andere ingrediënten (zoals bloem) verwerkt tot broodjes. Daarna gaan de producten naar Nederland. CSM kon de meeste duurzaamheidsvragen niet beantwoorden vanuit de eigen databases en zocht daarom contact met leveranciers. 'Het heeft ons best wat tijd gekost om de juiste informatie boven water te krijgen, maar het heeft ons ook veel opgeleverd', vertelt Dax Lira, Hoofd Foodservice Benelux bij CSM. 'Onze klanten vinden duurzaamheid steeds belangrijker en de vragenlijst was voor ons een mooie aanleiding om de belangrijkste duurzaamheidsaspecten aan te scherpen.'

CSM werkt ook met duurzaamheidscertificaten, maar de methode van TSC bevalt beter. Kris van den Wijngaert, Market Excellence manager foodservices en retail bij CSM: 'De benadering waarbij je gezamenlijk met afnemers op een flexibele manier werkt aan continue verbetering levert uiteindelijk meer duurzaamheidswinst op tegen lagere kosten.' Ineke Snijders, manager duurzaamheid van Albron, vult aan: 'De methode van TSC helpt ons snel inzicht te krijgen op de hoofdzaken waardoor de gesprekken rond verbeteringen efficiënt kunnen plaatsvinden. CSM heeft dat fantastisch aangepakt.'

De methode van TSC helpt ons snel inzicht te krijgen op de hoofdzaken waardoor de gesprekken rond verbeteringen efficiënt kunnen plaatsvinden.

Verder inzetten op duurzaamheid

Hoewel Albron er niet om heeft gevraagd, gaat CSM de vragenlijst nu ook voor andere producten invullen. Lira: 'Het is een goed instrument om duurzaamheid in beeld te brengen en verbeterpunten te vinden. Met de resultaten hebben we al een aantal verbeteringen doorgevoerd in de organisatie. Zo hebben we een Europese taskforce duurzaamheid opgericht waar twee personen aan deelnemen vanuit onze vestiging in Antwerpen, waar we de levering aan Albron coördineren.' De Europese taskforce krijgt mandaat om bij alle onderdelen van het bedrijf en leveranciers de juiste informatie op te vragen en op basis daarvan prioriteiten vast te stellen. Het is vooral een procesmatige verbetering. Door de taskforce komt er capaciteit beschikbaar en het mandaat zorgt ervoor dat andere afdelingen er ook eerder prioriteit aangeven.

Onderdeel van het project is dat de afnemer (Albron) en leverancier (CSM) de uitkomsten op de vragenlijsten samen bespreken. WUR bereidt deze gesprekken voor, begeleidt ze en houdt de follow-up in de gaten. In de gesprekken met Albron kwamen ook onderwerpen aan de orde als de uitfasering van palmolie of volledige RSPO-segregatie als er geen goede vervanger is. Daarnaast was er aandacht voor het beter inzichtelijk maken van de boerderijen waar de oergranen worden geproduceerd, het inzichtelijk maken van broeikasgasemissies (met een efficiënt en specifiek model van WUR) en verduurzaming van verpakkingen. Er zijn zelfs vervolgafspraken gemaakt om informatie uit te wisselen rond gezondheidsverbeteringen van de broodjes, terwijl dit buiten de scope van het project viel.