Alumniverhaal

Alumnus Charlotte van Erp Taalman Kip - innovatietechnoloog

“Na veel zoeken op het internet kwam ik bij de studie Milieuwetenschappen uit. Juist de integratie van beta en gamma vakken sprak mij aan. Ik kon niet meedoen met een meeloopdag omdat ik in Zweden zat en heb dus veel gemaild met een student om een goed beeld te krijgen van de studie. Het eerste jaar vond ik uiteindelijk vrij pittig. De studie Milieuwetenschappen heeft veel contacturen, dat vond ik altijd erg prettig”.

Als je milieuwetenschappen gaat studeren moet je wel iets van een idealistische drijfveer hebben, en een brede interesse in milieuvraagstukken

Tijdens haar bachelor, en uiteindelijk ook in haar master, koos Charlotte voor de richting Milieutechnologie, want dat was “lekker concreet”. Toch kwam Charlotte erachter dat ze niet teveel in het lab wilde staan of erg fundamenteel bezig wilde zijn. Aan het eind van haar stage kon ze blijven werken bij het adviesbureau MWH. “Ik hielp mee met het opzetten van de afdeling afvalwaterzuivering waar we advies gaven aan voornamelijk waterschappen. Hier leerde je erg snel de praktijk kennen”.

Na 3 jaar maakte Charlotte de overstap naar het waterschap Hollandse Delta, waar ze aan de slag kon als innovatietechnoloog. “Voor mijn werk ben ik veel buiten de deur. Zo bezoek ik veel congressen en symposia om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en om te kijken bij welke ontwikkelingen wij als waterschap zouden kunnen aanhaken. Ik ben betrokken bij alledaagse zaken die spelen bij ons waterschap tot onderzoeksprojecten die meer op de langetermijn gericht zijn, zoals de ontwikkeling van energiezuinige zuiveringstechnologieën in samenwerking met de TU Delft en Paques.

“Ik zie het als een uitdaging om in andere programma’s binnen het waterschap (waterkeringen, watersysteem en wegen) uiteindelijk ook meer te gaan doen met innovatie, zowel met technologische als sociale innovaties zoals het betrekken van burgers. Niet iedereen ziet direct het nut van innovatie, en zijn bang dat het veel geld gaat kosten. Maar succesvolle innovaties leveren op lange termijn juist geld op! Ik zie mezelf wel een beetje als een idealist, al word je wel wat meer een realist als je gaat werken. Ik vind dat als je Milieuwetenschappen gaat studeren je wel iets van een idealistische drijfveer moet hebben, en een brede interesse in milieuvraagstukken”.

Charlotte is via het waterschap ook onderdeel van de Energie-en Grondstoffenfabriek, waarmee de waterschappen naast het opwekken van energie ook grondstoffen zoals fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics, willen winnen uit afvalwater. “Hiermee leveren we naar mijn idee wel een belangrijke bijdrage aan de circulaire en dus duurzame economie”.  

Een van de leukste dingen aan mijn werk vind ik mijn werk als waterwonderenambassadeur waarvoor ik les geef aan kinderen. Hiermee proberen we hen te interesseren in de watersector en kennis te laten maken met de uitdagingen die we tegenkomen op het gebied van afvalwaterzuivering, nu en in de toekomst. Daarnaast vind ik het prettig wanneer er een goede balans is tussen mijn landelijke werk (bijv. mijn bijdrage aan  het kernteam Energie-en Grondstoffenfabriek) en mijn werk op kantoor bij mijn waterschap”.


Terug naar Na je studie