Alumniverhaal

Alumnus Esther de Wit - promovendus

Toen Esther de Wit naar Wageningen kwam om de bachelor Milieuwetenschappen te studeren, wilde ze vooral iets doen aan de scheve verdeling van de welvaart in de wereld.

Tijdens mijn studie vond ik de verduurzaming van de wereld steeds belangrijker worden

"Tijdens mijn studie vond ik de verduurzaming van de wereld steeds belangrijker worden en ben ik  actie gaan voeren voor een groenere wereld door actief te worden bij DWARS, groenlinkse jongeren. Onderhand ben ik weer minder activistisch geworden en besef ik me dat je dingen niet oplost door op straat te gaan staan, maar dat dat in gesprek gaan en samenwerken een beter middel is.

Na haar studie werkte Esther eerst als beleidsadviseur in de Tweede Kamer fractie van GroenLinks. “Ik moest bijvoorbeeld debatten voorbereiden. Dan las ik de stukken voor een debat door en schreef ik aanbevelingen voor een kamerlid over de punten waar Groenlinks het mee eens of oneens was. Ook haalde ik dan de punten eruit waar GroenLinks een motie over kon indienen, daar schreef ik zelf vaak een eerste versie voor”. Het is overigens niet zo dat mijn studie direct aansloot bij de functie van  beleidsmedewerker bij GroenLinks. Ik heb die baan mede gekregen doordat ik naast mijn studie 1,5 jaar bij DWARS en een jaar bij de nationale jeugdraad (NJR) in het bestuur heb gezeten. In mijn werk heb ik wel veel aan Milieuwetenschappen gehad. Bij Milieuwetenschappen leer je om in systemen te denken, hoe maatschappelijke factoren, zoals beleid en gedrag, inwerken op het milieu, en hoe het al dan niet duurzaam gebruik van hulpbronnen samenhangt met welvaart. Dat ketendenken zorgde ervoor dat ik makkelijker verschillende aspecten kon meenemen in het maken van beslissingen.”

Vervolgens werkte Esther bij het adviesbureau Schuttelaar & Partners. “Ik werkte bij de groep die adviezen geeft aan bedrijven over hoe ze duurzaamheidsrapportages moeten maken en over het opstellen van een beleidsplan voor een duurzamere bedrijfsvoering. Vanwege mijn politieke ervaring had ik ook de taak om op de hoogte blijven van actueel beleid dat te maken had met duurzaamheid en daarop te anticiperen met adviezen en beleid. Ook werkte ik vaak voor projecten die we deden voor ministeries en gemeenten, bijvoorbeeld over hoe je de gezondheid van mensen in de stad kan verbeteren door de aanleg van stadsgroen. Ook met deze baan is Esther gestopt. Ze werkt nu sinds 2 jaar aan haar PhD aan de universiteit van Groningen. “Mijn PhD gaat over de onderzoekssamenwerking tussen bedrijven en universiteiten. Ik kijk naar wat voor kennis er wordt uitgewisseld in zo’n samenwerkingsverband. Wat voor kennis geven bedrijven bijvoorbeeld aan een onderzoeker en welke kennis gebruikt de onderzoeker uiteindelijk voor zijn onderzoek? Ik ben op dit idee gekomen omdat ik tijdens mijn loopbaan bij Schuttelaar&Partners gelobbyd heb voor een intensievere samenwerking tussen bedrijven, universiteiten en de overheid, om te zorgen dat wetenschap meer bezig gaat met vraagstukken waar behoefte aan is in de maatschappij. Daardoor komen er als het goed is meer oplossingen. De projecten die ik volg zijn behoorlijk bèta en dan ben ik blij met mijn bètakennis uit mijn opleiding Milieuwetenschappen” Toen Esther afgestudeerd was wilde ze al een PhD doen. “Ik vind alleen dat het snel erg conceptueel en abstract blijft als je onderzoek naar beleid doet. Ik vond het daarom fijn om eerst wat praktijkervaring te hebben zodat ik me er een betere voorstelling van kon maken. Dus ik ben bewust eerst gaan werken, en zou aan een PhD beginnen als ik toe was aan iets anders.” En dat is haar gelukt.

Terug naar Na je studie