Alumniverhaal

Alumnus Lidewij van den Brink - windenergie consultant

Lidewij heeft in 3 jaar tijd de bachelor Milieuwetenschappen gedaan. Na een korte uitstap naar de TU Eindhoven, kwam ze toch terug voor de MSc Climate Studies en studeerde ze af en binnen 4 maanden na haar opleiding had ze een baan gevonden bij Ecofys.

Ik had, en heb, een hele brede interesse, vandaar dat ik deze bachelor koos

‘Ecofys geeft advies in alles wat met duurzame energie te maken heeft. Ik ben destijds aan de slag gegaan als data analist voor het windopbrengst berekeningsteam. Dat is nu al weer zo’n 3 jaar geleden. Ik kan mij hier heel breed ontwikkelen, en ben erg tevreden met mijn baan. Ik ben inmiddels wat minder wind data gaan verwerken en houd me nu steeds meer bezig met het ontwikkelen van modellen, het ontwerpen van nieuwe producten voor onze klanten en het management van projecten. Ik ontwikkel mij ook steeds meer als consultant.   

‘De projecten die wij hier doen zijn heel divers. Zo heb je de ene keer een woningcorporatie of kleinschalig bewonerscollectief als opdrachtgever en de volgende keer een energiebedrijf of de EU. Ik help mee aan de ontwikkeling van windparken in Nederland maar ook in Kenia en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast wordt ik ook ingezet voor projecten die meer over beleid gaan, bijvoorbeeld bij een subsidieaanvraag voor warmtenetten. Het laatste half jaar ben ik ook betrokken geweest bij een project voor de VN, waarvoor ik een samenvatting geschreven heb over het klimaatbeleid en de beleidsinstrumenten die worden gebruikt voor de uitstoot van CO2 gassen, methaan en N2O gas. Het is vanuit die BSc Milieukunde dat ik nu betrokken wordt bij een interdisciplinair project waarmee je samenwerkt met mensen van allerlei achtergronden. Dat kan omdat ik een brede bachelor heb’. Dit ziet Lidewij ook als het grote voordeel aan een geïntegreerde opleiding zoals Milieukunde. ‘Je kunt met iedereen praten en begrijpt andermans perspectief. Zo weet ik hoe een beleidsaanvraag eruit zien maar weet vooral ook hoe een beleidsmedewerker kijkt naar zo’n aanvraag. Ik denk dat ik daarom ook mijn werk beter kan doen.

‘Doordat je overal al enige basiskennis van hebt, kun je ook makkelijker later in je carrière bijvoorbeeld dus iets met beleid gaan doen. Ik zie bij collega’s dat zij dit vaak beschouwen als een heel ander vakgebied, maar voor mij is (klimaat-) beleid gewoon een andere specialisatie binnen aard- of milieuwetenschappen. Met een geïntegreerde opleiding houd je dus heel veel opties open.
‘Op het moment dat ik ervoor koos, wilde ik iets aan milieuproblemen doen, zonder precies te weten wat. Ik was heel geïnteresseerd in natuurwetenschappen maar ook in techniek, en dit was een van de weinige opleidingen waarbij ik alle vrijheid kreeg om te proberen wat ik leuk vond. Ik heb het altijd heel prettig gevonden ook een stukje beleid en sociologie meegekregen te hebben’.
Ze geeft vervolgens ook aan dat dit niet inhoudt dat je geen specialist meer kunt worden na de BSc Milieukunde. ‘Ik had, en heb, een hele brede interesse, vandaar dat ik deze bachelor koos. Toch kon ik na een kort schakelprogramma na mijn bachelor terecht bij de master Duurzame Energie Techniek aan de TU Eindhoven, een heel technisch programma’. Ze koos er uiteindelijke toch voor weer terug te komen naar Wageningen en zich te richten op meteorologie en bodemonderzoek.

Zoals veel studenten, kwam ook Lidewij met idealen naar Wageningen. ‘Ik denk dat ik mijn idealen goed kan verwezenlijken in mijn werk, maar je wordt wel een stukje nederiger naar wat nu werkelijk haalbaar is. Toen ik begon aan mijn studie zag ik mezelf echt voor Greenpeace gaan werken later, maar ik kom er nu achter dat ik veel meer invloed heb als consultant. Hiervoor kocht ik zelf groene stroom, en nu zorg ik ervoor dat er meer groene stroom in heel Nederland komt’.

Terug naar Na je studie