Alumniverhaal

Alumnus Mirjam Bloemerts - specialist waterkwaliteit

Mirjam heeft in 2002 voor de studie Milieuwetenschappen gekozen vanwege haar interesse in de natuur en het toegepaste aspect van de opleiding. “Natuurkunde en scheikunde vond ik leuke vakken maar op zichzelf te technisch om te gaan studeren. Bij Milieuwetenschappen krijg je deze vakken ook, maar de kennis ervan wordt toegepast op de processen in de natuur. Juist dit sprak me erg aan.”

Het leukste vind ik aan mijn werk met het inhoudelijke deel bezig zijn zoals onderzoeken wat er gebeurt in een watersysteem en welke processen een rol spelen.

Na haar studie is Mirjam gaan werken bij ingenieursbureau Arcadis. “Ik nam in eerste instantie contact met ze op voor een andere vacature, en tijdens dat gesprek bleek al gauw dat ze een nog interessantere functie voor me hadden, namelijk specialist Waterkwaliteit. Toen ik het aanbod voor deze functie kreeg, nam ik die graag aan.” Inmiddels werkt ze alweer een aantal jaar voor Arcadis. “Het is afwisselend werk,  je krijgt veel verantwoordelijkheid en je kunt hier snel veel leren. Het leukste vind ik het bezig zijn met het inhoudelijke deel zoals onderzoeken wat er gebeurt in een watersysteem en welke processen een rol spelen. Maar ook het contact met de opdrachtgever is leuk en ook van belang bij het geven van een goed advies. Als je de context weet waarin een vraag wordt gesteld, kun je ook een beter advies geven.”

Een voorbeeld van een project waar ik op het moment mee bezig ben is het modelleren van de verspreiding van geneesmiddelen in oppervlaktewater. Niet alle geneesmiddelenresten die in rioolwater aanwezig zijn, worden volledig verwijderd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en kunnen daarom via de lozingspunten van een rwzi in het oppervlaktewater terecht komen. Door het modelleren van de verspreiding van de geneesmiddelen in het oppervlaktewater, kan er meer inzicht in worden verkregen in hoeverre dit een probleem is of niet. Een heel ander voorbeeld van een project waar ik mee bezig ben gaat over een Natura2000 gebied, waarin we onderzoeken welke maatregelen je kunt nemen om de vegetatie die past bij het betreffende natuurgebied weer beter op peil te krijgen. Meetgegevens die hiervoor nodig zijn, zijn vaak al beschikbaar maar zo niet, dan gaan we zelf het veld in om deze te verzamelen. Ook hebben we projecten voor het stedelijk gebied, waarin we bijvoorbeeld onderzoeken hoe we het watersysteem aantrekkelijker kunnen maken voor de omwonenden, of hoe we de overlast van overstorten vanuit het riool zo veel mogelijk kunnen beperken. De projecten worden in een team uitgevoerd. Ik werk samen met collega’s van verschillende disciplines, en dat maakt het werk afwisselend en zorgt dat je een steeds breder blikveld krijgt.”

De brede studie heeft ze als zeer prettig ervaren doordat haar baan ook breed is. “Door de brede basis die ik heb is het makkelijker aansluiten bij mensen met wie ik binnen een project samenwerk, zoals een zuiveringstechnoloog of een hydroloog. Daarnaast heb ik in de meeste projecten te maken met het hele spectrum van de milieuwetenschappen: de processen, de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen. Vaak ligt er wel een focus op een van deze aspecten, maar in principe komt alles aan bod. Een brede studie kan wel betekenen dat je minder de diepte in kunt gaan, toch zat er voor mij genoeg diepgang in. Het belangrijkste na je wetenschappelijke opleiding, vind ik, is de stap die je moet maken van theorie naar praktijk. Maar over het algemeen had ik genoeg kennis van de opleiding meegekregen om de projecten op te kunnen pakken. Ik zou dus zeker weer voor een dergelijk brede opleiding kiezen. Wanneer je Milieuwetenschappen zou moeten studeren? Idealen kunnen hierbij een rol spelen, maar het belangrijkste is denk ik dat je geïnteresseerd moet zijn in de natuur en de omgeving om je heen en je deze wilt leren begrijpen.”

Terug naar Na je studie