Alumniverhaal

Alumnus Nynke Hofstra - universitair docente

Het werken aan problemen en oplossingen spreekt Nynke aan. Het is dan ook een aspect dat terug te vinden is in zowel haar opleiding Milieuwetenschappen als in haar huidige functie van universitair docent bij Wageningen UR.

De vrijheid om je eigen onderwerp in te richten in mijn huidige baan was erg aantrekkelijk

Binnen de opleiding Milieuwetenschappen heeft Nynke gekozen voor de richting milieukwaliteit en –systeemanalyse, met name omdat in dit vakgebied het milieuprobleem centraal staat. “Binnen deze richting wordt een milieuprobleem van kop tot staart geanalyseerd en mogelijke oplossingen worden vergeleken. Kennis over andere richtingen binnen de milieuwetenschappen komt hierbij goed van pas, omdat je het systeem moet begrijpen en ook technologische of economische oplossingen moet kunnen beoordelen. De integratie van verschillende disciplines binnen de milieuwetenschappen zie ik daarom zeker als voordeel van de opleiding Milieuwetenschappen”.

Nynke is na haar  MSc Milieuwetenschappen in de universitaire wereld gebleven. Ze heeft een PhD gedaan in Oxford, Engeland, waar ze drie jaar lang onderzoek verrichtte naar het bruikbaar maken van temperatuur- en neerslagdata voor klimaatmodellen. Nadat ze haar doctoraat had gekregen is ze teruggegaan naar Wageningen en inmiddels werkt ze meer dan zes jaar voor Wageningen University als universitair docent bij de vakgroep milieusysteemanalyse, een baan die ze via de docenten van haar studie heeft gevonden. “Na mijn PhD wilde ik graag weer iets toegepast doen binnen de milieusysteemanalyse en dan met name op het gebied van de effecten van klimaatverandering. De vrijheid om je eigen onderwerp in te richten in mijn huidige baan was erg aantrekkelijk.

In mijn onderzoek houd ik me bezig met het modelleren van de concentratie van ziekteverwerkers in het oppervlaktewater op mondiale schaal en naar de invloed van klimaatverandering hierop. We brengen zo de microbiologische waterkwaliteit in kaart en hopen in de toekomst de risico’s voor de mens door klimaatverandering te kunnen analyseren.”

Haar werk als universitair docent houdt onder andere in dat ze MSc en PhD studenten begeleidt met onderzoek doen, dat ze onderzoeksprojecten coördineert en nieuwe projecten binnenhaalt. Ook geeft ze onderwijs, waaronder het BSc vak “Inleiding Milieusysteemanalyse” dat onderdeel is van de bachelor Milieuwetenschappen. Voor haar baan is ze veel op kantoor achter de computer, maar het kan ook voorkomen dat ze naar een internationale conferentie gaat om een presentatie over haar onderzoek te houden.  Of ze later ook professor wordt? Het zou kunnen gezien haar huidige baan, maar op het moment richt ze zich vooral op haar huidige functie als universitair docente.

Terug naar Na je studie