Alumniverhaal

Alumnus Richard Engels - Milieu- en Energie Expert

Duurzaamheid komt in klein stapjes, daar is Richard Engels zich van bewust. En hij timmert hard aan de weg als Milieu- en Energie Expert bij FrieslandCampina. “Als Milieu- en Energie Expert heb je te maken met een heleboel aspecten binnen een bedrijf, omdat veel dingen raken aan het milieu.

Er zijn genoeg duurzame technologieën, maar uiteindelijk moeten ze vooral toegepast worden!

Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat alle milieuvergunningen op orde zijn, en geef advies om vergunningsvoorschriften om te zetten naar beleid. Ook initieer ik verbeterprojecten om de organisatie te verduurzamen, maak kosten-batenanalyses om deze te onderbouwen en overtuig mensen ervan dat het project echt nodig is. Ik werk op een productielocatie, waar jaarlijks 1 miljard liter melk verwerkt tot boter en melkpoeder. Vooral de productie van melkpoeder vraagt veel energie. We werken met veel geautomatiseerde systemen, maar op het gebied van energie-efficiëntie kan nog veel verbeterd worden. Op dit moment ben ik bezig met een verbetertraject van het energie-monitoringsysteem, waardoor we beter kunnen sturen op energiebesparing.

Milieu- en Energie Expert zijn is dus erg veelzijdig, en ik merk dat de brede basis van mijn bachelor Milieuwetenschappen daarvoor erg handig is. Als milieukundige wordt je geacht om van alles wat af te weten. Ik denk dat ik alle aspecten van mijn opleiding in de praktijk wel gebruik; vooral de natuurkunde en scheikunde uit mijn bachelor Milieuwetenschappen.”

“Ik vergelijk mezelf wel eens met andere mensen van mijn cohort. De één is heel idealistisch bezig in een kleine organisatie en kan grote stappen maken in een omgeving die misschien al heel milieuvriendelijk is. Ik werk in een omgeving waarin duurzaamheid wel een  belangrijke doelstelling is, maar waar we ook nog een aantal stappen moeten maken om die doelstelling te halen. Aan de andere kant heeft iedere maatregel die lukt een groot effect, juist door de grote schaal waarop we produceren.

Richard werkte eerst voor CLM, het Centrum voor Landbouw en Milieu. “Bij het CLM heb ik een model gebouwd voor het berekenen van de watervoetafdruk van akkerbouwbedrijven. Met dit model konden akkerbouwers bepalen hoeveel water ze per product gebruikten. Dus ik was veel bezig met berekenen en modelleren, iets wat ik nog steeds veel doe. Ik vond het erg leuk, maar helaas was het maar een tijdelijke baan. Toen dat afgelopen was vond ik niet meteen een baan bij een ander milieuadviesbureau of idealistische instelling. Op dat moment zag ik de vacature voor Milieu- en Energie Expert bij FrieslandCampina langskomen. Het is een zakelijke  werkomgeving, maar daardoor des te meer een uitdaging. Ik vind het juist leuk om in een bedrijf te werken waar financiële haalbaarheid, omzet en winst heel belangrijk zijn, en in zo’n omgeving te zoeken naar manieren om duurzaamheidsdoelstellingen om te zetten in actie. Er zijn genoeg duurzame technologieën, maar uiteindelijk moeten ze vooral toegepast worden!

Terug naar Na je studie