Alumniverhaal

Alumnus Ronald van Dungen - adviseur

“Ik ben destijds pas vrij laat gaan nadenken over mijn studiekeuze. De vakken biologie, natuurkunde en scheikunde gingen mij wel goed af. Ik heb mij uiteindelijk door mijn gevoel laten leiden. De open dag en meeloopdag van Milieuwetenschappen (dat heette destijds nog milieuhygiëne) vond ik erg gezellig en leuk. Het brede karakter van de studie, dat je meerdere velden met elkaar kunt verbinden, sprak mij erg aan."

Het brede karakter van de studie sprak mij erg aan

Verder moet je uiteraard ook wel echt begaan zijn met het milieu, en een beetje een bètakant hebben. Als je geen affiniteit hebt met wiskunde en statistiek is het best moeilijk om daar  doorheen te bijten. Ik heb daar ook best veel moeite mee gehad en heb in het begin ook een tijd getwijfeld of ik wel op de juiste plek zat. Toen ik erachter kwam dat deze studie toch wel hetgeen was wat ik wilde is het ook allemaal veel vlotter gaan lopen. De vakken die daarna kwamen, inleiding luchtkwaliteit, bodem, ecologie, vond ik ook een stuk interessanter. Maar voor de integrale vakken, waarbij je met een werkgroepje  probleemoplossend en met een brede blik kijkt naar milieuproblemen, heb je toch wel die basisvakken nodig”.

Na zijn studie heeft Ronald als fanatieke hardloper eerst een tijd gewerkt bij een hardloopspeciaalzaak. “Ik moest toch wat gaan verdienen, en ik had het daar erg naar mijn zin”. Toen hij eenmaal verder ging kijken kon hij na een aantal sollicitaties aan de slag bij SPAingenieurs, waar hij binnen een half jaar een vast contract kreeg. "Met twee kinderen en een hypotheek is die vastigheid ook erg fijn."

"SPAingenieurs is een vrij breed adviesbureau waar men onder andere milieuvergunningen en bestemmingsplannen verzorgt en alle technische onderzoeken die daarbij horen. Ik houd me daarin bezig met het modelleren van de algemene luchtkwaliteit, dus de concentraties van bepaalde stoffen, en de depositie van stoffen zoals stikstof op natura2000 gebieden. Maar ik kijk ook naar geuruitstoot in de veehouderij en industrie. Een voorbeeld van een onderzoek is een groot veevoeder bedrijf wat zijn grondstoffen laat aanvoeren via schepen. Je moet dan als bedrijf inzichtelijk maken dat je uitstoot van NOx en fijnstof binnen de grenswaarden blijft. Wij berekenen dit, en toetsten daarmee de wetten die er zijn omtrent emissies. Daarnaast geven we vervolgens ook advies over zinvolle aanpassingen waarmee een bedrijf zijn emissies kan verkleinen. Binnen SPAingenieurs zijn we daarnaast ook bezig om de bedrijven die onder het BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen) vallen te kunnen bedienen. Deze ontwikkeling is mijn verantwoordelijkheid."

Terug naar Na je studie