Testimonial

BIS-Nederland: informatiebron voor onderzoek landschapsgeschiedenis

De boorbeschrijvingen en kaarten van BIS-Nederland bevatten een schat aan informatie voor mijn onderzoek.
Joris Ernst, afstudeerder Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen
Dat concludeert Joris Ernst die als afstudeerder Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doet naar de ontwikkeling van de essen en bouwlandkampen op het Oost-Nederlands Plateau met een detailstudie in Winterswijk-Kotten. Voor interdisciplinair onderzoek is digitale bodemkundige informatie, beschikbaar in GIS, een belangrijk middel bij het doen van analyses en deze te verwerken tot sprekende kaartbeelden. “Met de informatie uit de boorbeschrijvingen, gedetailleerde bodemkaarten en de detail geomorfologische kaart lukt het mij om inzichtelijk te maken waar grondtypen met cultuurdekken voorkomen in het studiegebied en hoe de samenhang is met de geomorfologische eenheden. De boorbeschrijvingen verschaffen mij inzicht in de dikte van de plaggendekken op bijvoorbeeld de zwarte enkeerdgronden en dienen als basis voor een verdere verkenning.” BIS