Studentenverhaal

"Gelukkig heel toegepast"

"Deze studie vond ik een mooie middenweg tussen het sociale en het technische. Het technische gedeelte vond ik niet heel moeilijk, maar wel uitdagend genoeg. Ook kun je in je minor in het derde jaar zelf nog kiezen voor een meer of minder technische invulling. Gelukkig is Internationaal Land- en Waterbeheer heel toegepast. Je hebt niet het idee dat je een puur theoretische studie doet. Je staat eigenlijk aan de basis van de toepassing. Je analyseert bijvoorbeeld een irrigatiesysteem en doet vervolgens een voorstel om dat efficiënter in te zetten."

Een mooie middenweg tussen het sociale en het technische

Kleinschalig
"Het kleinschalige onderwijs was voor mij ook een reden voor Wageningen te kiezen. Er is heel veel begeleiding, gemiddeld één docent op zeven studenten. Bij grote studies heb je ooit een keer een werkgroepje, hier is dat heel gebruikelijk. Dat vele groepswerk is ook goed voor na je studie, dan is het belangrijk te weten hoe je goed moet samenwerken. Ik vind ook heel prettig dat we steeds een periode lang maar twee vakken hebben, een ochtend- en een middagvak. Je kunt er dan helemaal induiken. Je hebt veel contacturen en dat helpt je dieper op de stof in te gaan."

Moon Weijens, masterstudent