Alumniverhaal

Het verhaal van Tyrrel R. Chisenga

Tyrrel R. Chisenga Zimbabwe, MSc Plant Sciences
Ik neem de eerste kleine stappen om in Afrika iets terug te geven van alle kennis en ervaring die ik heb opgedaan in Wageningen’
Tyrrel R. Chisenga Zimbabwe, MSc Plant Sciences

Ik ben een Wageningse alumnus, afgestudeerd in 2013 in de Plant Sciences, specialisatie Plant Breeding and Genetic Resources. Ik beschouw mezelf als een kind van het Anne van den Ban Fonds. Het fonds gaf mij niet alleen een studiebeurs maar steunde mij ook tijdens mijn studietijd.

Recent heb ik een baan in Nederland bij Germains Zaden omgeruild voor een baan bij een initiatief dat de landbouw in Tanzania wil verbeteren. Het is het project Seeds of Expertise for the Vegetable Industry of Africa (Sevia), een project mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid. Als u het interessant vindt kunt u een kijkje nemen op www.sevia.biz. Met mijn deelname aan dit project kan ik iets doen met mijn passie; het ondersteunen van hen die het minder goed hebben in deze wereld. Een passie die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld mede door mijn tijd in Wageningen. Een blik op mijn verleden kan helpen om mijn passie te begrijpen.

Ik ben geboren in 1986 in een eenvoudig gezin in Redcliff, een klein stadje in Zimbabwe. Thuis hadden we een stukje land waar we groenten zoals kool, uien en pepers verbouwden. Ook teelden we mais om te vermalen waarna we van het meel ‘sadza’, ons basisvoedsel konden maken. Doordat ik van jongs af aan heb meegewerkt in de landbouw kreeg ik interesse in planten. Hoe planten werken leerde ik pas toen ik 11 jaar was en op school vakken als ‘science’ en later biologie kreeg. Op dat moment besloot ik dat ik planten en plantenveredeling wilde bestuderen vanwege het grote belang voor de voedselzekerheid.

Ik schreef mij in voor de studie ‘Natural Resources Management & Agriculture’ aan Midlands State University in Gweru, Zimbabwe. Door de moeilijke economische situatie in Zimbabwe werd mijn studie helaas onderbroken. Veel docenten verlieten de universiteit om ergens anders aan het werk te gaan. Lessen vielen uit en hele collegereeksen werden geschrapt.

Maar ik gaf mijn dromen niet op. Dankzij familie kon ik in Nederland een hbo-opleiding Tuinbouw doen. Ik haalde goede resultaten en kreeg een beurs van het Anne van den Ban Fonds om door te studeren aan Wageningen University. Ik ontmoette Dr. Anne van den Ban persoonlijk en zijn verhaal raakte mij. Tijdens een lange periode waarin hij werkte in Afrika begon hij met het sponsoren van één student. Zijn verhaal gaf mij hoop en liet mij zien dat uit iets kleins iets groots kan ontstaan. Nu neem ik zelf de eerste kleine stappen om in Afrika iets terug te geven van alle kennis en ervaring die ik heb opgedaan bij één van de leidende universiteiten op het gebied van de landbouw. Hoewel ik nog maar aan het begin van mijn carrière sta doe ik moeite om iets terug te geven aan het Anne van den Ban Fonds. Tenslotte heb ik zelf ervaren hoe het fonds minder bevoorrechte studenten helpt. Ontwikkelingslanden hebben vaak veel potentieel maar vaak zijn de hulpmiddelen en faciliteiten beperkt.

Mijn verhaal is slechts één van de vele verhalen van het fonds dat sinds de oprichting in 1992 totaal 245 studenten heeft gesteund.

Inmiddels werkt Tyrrel bij Hazera Seeds.