Testimonial

Wetenschappelijke bevestiging zorgt voor intern draagvlak

Een onderzoeksconsortium met partijen uit de hele groenteketen en de WUR heeft gekeken naar ‘Smakelijke vermarkting van groenten en fruit’. Enza Zaden is een van deze partijen.

De onderzoeksresultaten bevestigden onze strategie – dat smaak het belangrijkst is – en geven handvatten voor het vermarkten van onze producten.
Anne Marie Schoevaars van Enza Zaden

“Hierdoor hebben we argumenten om binnen ons bedrijf draagvlak te krijgen voor de prioriteiten in onderzoek zoals smaak, plus belangrijke informatie voor sales en marketing.” In het onderzoek is naar verschillende eindmarkten gekeken (Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) en naar verschillende typen consumenten.

Denk aan de doorsnee consument, de consument die uiterlijk- of gemak-georiënteerd is, de betrokken consument (die zich druk maakt over het milieu) en de gezonde eter (die relatief veel groente eet) of de gezonde denker (die relatief minder groente eet, maar hoger scoort op verschillende gezondheidsmotieven). Deze typen zijn ontwikkeld in het project en zijn handig voor de vermarkting. Door de heldere segmentering en de interactieve sessies kunnen deelnemende partijen deze typen benutten en verwerken in hun strategie.

Integratie in de keten

Uit het onderzoek komt als rangorde naar voren:

  1. smaak
  2. versheid
  3. gezondheid
  4. prijs

Schoevaars: “Dit is voor ons de reden om heel veel aan smaakonderzoek te doen, zowel intern als bijvoorbeeld met de WUR en ketenpartners.”

Een andere drijfveer om mee te doen aan het onderzoeksproject vormen de regelmatige bijeenkomsten met het hele consortium. “We krijgen een update van de stand van zaken op dit moment en zien de diverse invalshoeken van andere partijen. Dat is interessant. Voor mijn werk is dit soort projecten heel waardevol. Door de groeiende integratie, samenwerking en track & trace systemen in de keten krijgt ook de teler feedback van bijvoorbeeld handelaren, snijderijen, of retail als bijvoorbeeld de smaak niet goed is. Dat maakt dat de hele keten zich tegenwoordig bewust is van een ‘consumenteneigenschap’ als smaak.”

Juiste prioriteiten in onderzoek

De rangorde was niet verrassend; het bevestigt wat ze bij Enza Zaden eigenlijk al wisten. “We weten nu dat onze prioriteiten in het onderzoek goed liggen”, aldus Schoevaars.

“Het is interessant dat er verschillende landen zijn meegenomen. Dat zijn belangrijke afzetlanden en je ziet daar hetzelfde beeld. Dat is mooi, want dan hoeven we ons product niet aan te passen voor elk van die markten apart. Het klinkt misschien raar, maar er kwam uit wat we wilden horen. Hierdoor hebben we argumenten om binnen ons bedrijf draagvlak te krijgen voor de prioriteiten in onderzoek zoals smaak, plus belangrijke informatie voor sales en marketing. Feitelijk verkopen wij het eindproduct verpakt in het zaadje en we willen de hele keten tevreden houden. Uiteindelijk dus ook de consument.”

We krijgen een update van de stand van zaken op dit moment en zien de diverse invalshoeken van andere partijen. Dat is interessant. Voor mijn werk is dit soort projecten heel waardevol.
Anne Marie Schoevaars van Enza Zaden