Testimonial

‘WUR heeft systeemdenken naar ons impactkader gehaald’

De CDC Group is de Britse instelling voor ontwikkelingsfinanciering en wil met haar investeringen een positieve impact hebben. Wageningen University & Research heeft het impactkader van CDC voor de voedsel- en landbouwsector beoordeeld, een bredere systeembenadering toegevoegd en nieuwe kansen en afwegingen in kaart gebracht om rekening mee te houden bij het doen van investeringen. Zo kon de impact van CDC helderder en consistenter worden geformuleerd om investeringsvoorstellen te beoordelen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de investering in een nieuw voedingsfonds van 143 miljoen dollar.

Nabeela Khan, Development Impact - Investment team bij CDC
Als we in voeding en landbouw investeren willen we er zeker van zijn dat elke impactclaim die we maken op de laatste inzichten is gebaseerd
Nabeela Khan, Development Impact - Investment team bij CDC

Om de impact van investeringen te beoordelen, heeft CDC voor elk van de zeven prioritaire sectoren waarin zij investeert een impactkader ontwikkeld. Het impactkader dient naast financiële overwegingen als leidraad voor beslissingen over investeringen. CDC heeft Wageningen University & Research (WUR) gevraagd om het impactkader voor de voedsel- en landbouwsector te beoordelen.

“Als we in voeding en landbouw investeren willen we er zeker van zijn dat elke impactclaim die we maken op de laatste inzichten is gebaseerd”, aldus Nabeela Khan, een van de senior managers in het team Development Impact - Investment bij CDC. "Daarom hebben we niet alleen een impactkader voor voeding en landbouw ontwikkeld, maar dit ook laten beoordelen door een instelling zoals WUR."

Onafhankelijk en erkend

CDC was op zoek naar onafhankelijk advies van een instelling die wordt geroemd om haar expertise op het gebied van voeding en landbouw. "Dan is het duidelijk dat Wageningen snel naar boven komt", aldus Gieltje Adriaans, die ook deel
uitmaakt van het team Development Impact - Investments bij CDC.

Gieltje Adriaans, Development Impact - Investments team at CDC
We zijn zeer te spreken over het multidisciplinaire perspectief dat het WUR-team ons heeft gebracht
Gieltje Adriaans, Development Impact - Investments team bij CDC

"We zijn zeer te spreken over het multidisciplinaire perspectief dat het WUR-team ons heeft gebracht. Ze konden putten uit onderzoekers die binnen WUR in verschillende gebieden werkzaam zijn, zoals voeding, voedselzekerheid, klimaatverandering of landbouweconomie. Voor ons was het verder belangrijk dat ze in staat waren om al deze standpunten te synthetiseren. Een ander positief aspect is dat WUR veel waarde hecht aan samenwerking met mensen buiten de academische wereld, zoals het bedrijfsleven, overheden en ngo's. Ze konden ons adviseren over het implementeren van de bevindingen in onze dagelijkse besluitvormingsprocessen."

Nuancering en systeemdenken

Na beoordeling en gesprekken met experts van WUR is het impactkader aangepast, aldus Gieltje Adriaans. "De beoordeling heeft ons eerdere werk genuanceerd en heeft ons een holistischer perspectief geboden. We stapten over naar een niveau van systeemdenken in plaats van een lineair impactmodel. De investeringen die we doen, hebben op verschillende gebieden impact (voeding, economische kansen en duurzaamheid) en we hebben meer inzicht gekregen hoe ze met elkaar verweven en verbonden zijn."

Vaak is het zo dat bij een investering het bewijs van een impact zich veelal op één gebied richt, aldus Nabeela Khan. "In onze markt moet je voorzichtig zijn met hoe bijvoorbeeld de resultaten op het gebied van voeding zich verhouden tot economische kansen. De experts van WUR hebben goed werk afgeleverd door ons te helpen nadenken over enkele nuances en afwegingen. We zouden daar anders niet toe in staat zijn geweest. Het kader heeft ons geholpen om impact helderder en consistenter te formuleren. Ze hebben ons geholpen de volgende stap te zetten en hebben ons uitgedaagd om zowel over de kansen als de afwegingen te praten. Het proces werkte verfrissend." Bij de beoordeling kwamen ook bepaalde thema's naar voren waar CDC zich hiervoor niet veel op heeft gericht, zoals voedselverlies en -verspilling en slimme landbouwpraktijken vanuit het klimaat bezien.

Voedselverlies en -verspilling in de spotlights

Het nieuwe impactkader is nu ongeveer een jaar in gebruik en heeft nieuwe
investeringen gestimuleerd. Een voorbeeld dat dit goed illustreert, is Phatisa Food Fund 2, aldus Antia Portillo, die ook deel uitmaakt van team Development Impact – Investments bij CDC.

Het fonds heeft recent een tweede investering ter hoogte van 143 miljoen USD ontvangen van een groep toonaangevende instellingen voor ontwikkelingsfinanciering en impactbeleggers, waaronder de CDC Group. "De impact van het fonds wordt nu holistischer beoordeeld en vanuit een systeemperspectief bekeken", aldus Portillo. Het fonds doet overal in de waardeketen investeringen, van mechanisatie en grondstoffen voor landbouwers tot aan voedselverwerking en -productie, logistiek, aggregatie en distributie. "Voedselverlies en -verspilling en slimmere landbouwpraktijken krijgen nu extra aandacht", aldus Portillo. "Iets anders dat het impactkader ons heeft gebracht, is het belang van het kijken naar compromissen, bijvoorbeeld tussen economische kansen en impact op voeding."

Gemeenschappelijke taal

Naast de praktische wijzigingen van investeringen, heeft het impactkader ook geleid tot culturele veranderingen, aldus Nabeela Khan. "Het kader heeft ons geholpen om intern een gemeenschappelijke taal over impact te creëren. De
investeringscommissie van CDC neemt een besluit over investeringen na te zijn
geïnformeerd over de mogelijke impact van de investering door de impactteams
van CDC. "Het op een heldere en eenvoudige manier onder woorden brengen
van impact, bevordert de communicatie en samenwerking tussen de impactteams en de collega's van de afdeling Investment bij CDC", concludeert Khan.

Nabeela Khan, Development Impact - Investment team at CDC
Het kader heeft ons geholpen om intern een gemeenschappelijke taal over impact te creëren
Nabeela Khan, Development Impact - Investment team bij CDC