Deltaplan Biodiversiteitsherstel: kennis en innovatie

In maart 2022 is de Kennis- en innovatieagenda (KIA) Biodiversiteitsherstel uitgebracht. Het doel van de agenda is het identificeren van de kennis- en innovatieprioriteiten die nodig zijn om belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke opgaven voor het biodiversiteitsherstel in Nederland te beantwoorden en op te lossen. De agenda bevat voor zeven deelgebieden, bijvoorbeeld land- en tuinbouw en natuurgebieden, de meest urgente kennis- en innovatieopgaven en belemmeringen voor kennistoepassing.

Het Wageningen Biodiversity Initiative (WBI) organiseerde naar aanleiding hiervan op 19 april 2022 een get-together waar het bredere Deltaplan en de KIA Biodiversiteitsherstel door hoogleraren Louise Vet en Eric Schranz aan een enthousiaste groep van 55 deelnemers werden gepresenteerd. Na de presentaties bespraken tien break-outgroepen, met deelnemers uit veel verschillende disciplines, de vijf agendathema's die het meest relevant zijn voor Wageningen University & Research (WUR).

De actieve dialoog en uitwisselingen tussen de deelnemers leverden een lijst van 68 lopende initiatieven op die rechtstreeks verband houden met de in de agenda vastgestelde kernpunten. Wij lichten er hieronder acht uit en hopen dat deze een prikkel zullen zijn voor onze toekomstige dialoog en deelname aan herstel van de biodiversiteit.

WUR innoveert voortdurend! Bekijk voorbeelden van ons onderzoek