Biorefinery

Bodem

De bodem is de grond onder onze voeten én de groeiplaats voor biomassa. Voor een circulaire & biobased economie is het cruciaal om de voorraadkast van de bodem op peil te houden. Wageningen University & Research doet daarom gericht onderzoek naar verschillende aspecten van de bodem, zoals naar nutriënten en organische stof, slimmere teeltsystemen van een grotere diversiteit aan gewassen, uitgekiender begrazen door vee en mest als voedingsstof.