Nieuws

Bezoek het ruwvoer- en krachtvoerplatform op De Marke

Gepubliceerd op
5 juli 2022

Op Agro-innovatiecentrum De Marke staan de demovelden er prachtig bij. De demovelden zijn in samenwerking met eerstejaars studenten van het Zone.college en onder leiding van Kevin Lettink (stagiaire Aeres Dronten) aangelegd. De speerpunten dit jaar zijn maximale kwaliteit ruwvoer van eigen land en de mogelijkheden rondom eigen krachtvoerteelten, mengteelten in graan en mais en diverse kruiden in grasland.

Voor de eerstejaars studenten veehouderij van het Zone.college in Doetinchem stond het veld ter beschikking om hun eigen interesses te ontplooien. Er zijn groepjes van drie of vier studenten gevormd, waarbij elke groep meerdere gewassen naar keuze mocht kiezen. Leren in de praktijk staat centraal in het onderwijsprogramma van het Zone.college. Per groep gaven de studenten richting aan het te zaaien gewas; iedere groep zocht van a-z uit welke bemesting, bewerking en verzorging er voor de verschillende teelten nodig was.

Samen leren en ontdekken

Na het voorbereidende werk werd er in de praktijk gezaaid, waarbij de techniek van het zaaien uitvoerig onder de loep werd genomen. De ontwikkeling van de gewassen en het groeiverloop werd van week tot week uitvoerig gevolgd. Ook na de zomervakantie komen de studenten nog een maal terug om het resultaat van de verschillende teelten te beoordelen.

Overzicht demovelden

Optimale ruwvoerteelt

Op het gebied van ruwvoer concentreren we ons op het maken van zoveel mogelijk eiwit met zo min mogelijk kunstmest. Hiervoor hebben we verschillende veldjes met kruiden en vlinderbloemigen aangelegd. Er liggen in samenwerking met ForFarmers verschillende kruidenmengsels en monoteeltkruiden, om zo een goed beeld te krijgen van de verschillende kruiden en hun verschillende eigenschappen. Ook combiteelten, zoals gras met erwten, gerst met erwten of tarwe met veldbonen zijn aangelegd om zo een goed beeld te krijgen van de voordelen van een divers gewas. Alternatieve maisteelten komen ook aan bod, denk aan mais met stokbonen, sorghum of zonnebloemen. Ook sorghum, soja, voederbieten en hennep zijn te vinden op het platform.

Krachtvoervervangers

Het telen van eigen krachtvoer is actueler dan ooit. De grillige grondstoffenmarkt maakt het telen van eigen krachtvoervervangers erg aantrekkelijk. Eiwitvervangers voor sojaschroot zijn bijvoorbeeld de veldboon of lupine; beide van nature stikstofbinders. Zowel zomer als wintergranen zijn uitermate geschikt als energiebron in een melkveerantsoen, op het platform liggen acht verschillende graanstroken, zowel met als zonder mengteelt.

Demovelden bezoeken

Nieuwsgierig geworden naar de velden? Maak met je studie- of andere groep een afspraak voor een bezoek (10 tot 20 personen). Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Bel: (0575) 46 73 23 of mail naar: info@demarke.eu