Project

PANACEA: netwerk voor inzet van non-food-gewassen in de Europese biobased economy

De vraag naar biobased grondstoffen afkomstig van niet-voedselgewassen (non-food crops) is in Europa op dit moment groter dan het aanbod. Daardoor groeit de biobased economy onvoldoende. Het PANACEA Network wil dat de Europese landbouw meer non-food crops gaat produceren. Als onderzoeksinstellingen, industrie en landbouw beter kennis delen en samenwerken, kan de biobased economie sneller doorgroeien.

Grote kansen non-food crops

Non-food crops bieden de Europese landbouw aanzienlijke marktkansen. Deze niet-voedselgewassen worden gebruikt voor een breed scala aan duurzame, biobased producten. Denk hierbij aan polymeren, smeermiddelen en constructiematerialen, maar ook aan medicijnen, bio-energie en biobrandstoffen. De grondstofbehoefte van de biobased industrie is al groot en blijft groeien, maar het aanbod vanuit de Eupese landbouw blijft nog achter. Dit komt deels doordat schakels in de keten niet goed aansluiten. Ook belemmerende wet- en regelgeving en onvoldoende investeringsprikkels spelen een rol. Als partner van het PANACEA Network wil Wageningen University & Research de productie van Europese non-food crops een flinke impuls geven.

Initiatieven PANACEA Network

Het PANACEA Network wil kansrijke initiatieven langs verschillende wegen stimuleren. Zo toont het netwerk de potentie voor zowel landbouw als industrie en inventariseert het wetenschappelijk onderbouwde toepassingen, die (bijna) klaar zijn om door de markt omarmd te worden. Een belangrijk onderdeel van het project is de vorming van multi-actor communities in 10 Europese landen, waaronder Nederland. Hierin werken wetenschap, industrie en landbouw samen om innovatieve toepassingen in de praktijk te brengen. Andere activiteiten van het PANACEA Network zijn trainingen (aan boeren, agronomen en studenten) en een online platform voor kennisdeling en matching van vraag en aanbod. Het netwerk is verbonden met andere initiatieven, zoals EIP-AGRI, het Europese innovatieplatform dat zich inzet voor een economisch rendabele en duurzame landbouw en bosbouw.