Project

Verminderen, vervangen en verfijnen van dierproeven voor de transitie naar toekomstige voedselsystemen

Wageningen University & Research (WUR) en de Universiteit Utrecht (UU) slaan de handen ineen met een tienjarig multidisciplinair programma gericht op het verminderen, vervangen en verfijnen (3V) van dierproeven in de agrifood sector.

We willen Nederland positioneren als een voorloper op het gebied van 3V dierproeven, waarbij de leidende positie in het agrofood domein behouden blijft. Wij zoeken partners uit het publieke en private domein waarmee wij een consortium kunnen vormen en lange termijn onderzoeksplannen kunnen vormgeven.

Geïntegreerde benadering

WUR en UU hebben het lange termijn doel om een verandering tot stand te brengen in de wijze waarop we dierproeven beoordelen, ontwerpen en toepassen binnen de wetenschappelijke en maatschappelijke context in het agrifood domein.

Om dit te bereiken zal het programma zich richten op:

  1. Ontwikkelen van nieuwe methoden om, waar mogelijk, dierproeven te vervangen (door het verbreden van investeringen)
  2. Kritisch toetsen en optimaliseren van de huidige wetenschappelijke methoden, onderzoeksinfrastructuur en toegankelijkheid van data, wetgeving en financieringsstructuren
  3. Verbeteren van dierenwelzijn
  4. Maatschappelijk dialoog over wetenschappelijke methoden
  5. Normaliseren van nieuwe inzichten ten aanzien van dierproeven in onderwijs, zowel in de wetenschappelijke, als in de (nationale en internationale) maatschappelijke context.

Consortium in oprichting

Dit initiatief zal worden ingebracht bij de aanvraag voor ‘Langetermijn programma’s: Strategische consortia met impact’ NWO subsidie. Dit is een programma van de overheid om een langdurige en krachtige impuls te geven aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk domein gericht op een maatschappelijk vraagstuk in Nederland. We streven ernaar een consortium op te richten met een breed aantal stakeholders waaronder kennisinstellingen, publieke en private organisaties en bedrijven die in het agrifood domein werkzaam zijn. Het budget voor dit tien jaar durende programma wordt geschat op 30 miljoen euro. Projecten waaraan subsidie is toegekend ontvangen 30% van hun benodigde financiering van NWO. De overige 70% wordt bijgedragen door kennisinstellingen (minimaal 10%), en partners uit de industriële sector, waarbij ten minste 30% dient te worden bijgedragen vanuit de private sector, gespreid over 10 jaar.