Veilige voeding

Veilige voeding

De voedselveiligheid in ons land staat op een hoog peil en Wageningen University & Research draagt hieraan bij door onderzoek te doen naar veilige voeding. We kijken hoe de veiligheid van voedsel van productie tot consumptie kan verbeteren. Dit doen we voor Nederland maar ook voor de rest van de wereld.

Schadelijke stoffen

Als je te veel schadelijke stoffen binnenkrijgt, is dat slecht voor je gezondheid. Sommige stoffen zijn bij kleine hoeveelheden al giftig en andere stoffen pas bij zeer grote hoeveelheden. In de wet zijn voor bijna alle mogelijk schadelijke stoffen afspraken gemaakt van hoeveel je van een stof binnen mag krijgen. Wageningen University & Research voert in opdracht van de Nederlandse overheid metingen uit om dit te controleren.

Fraude

Fraude met voedsel is zo oud als de mens en komt in steeds geraffineerdere vorm voor. Er zijn dan ook geavanceerde onderzoekstechnieken nodig om de identiteit van producten te kunnen bevestigen en fraude te kunnen vaststellen of voorkomen. Zeker voor producten waarvan je aan de buitenkant niet kunt zien hoe ze geproduceerd zijn. Wageningen University & Research doet onderzoek naar de echtheid van voeding en kijkt naar de samenstelling van voedingsstoffen.

Effect van voedingsstoffen

Als een producent een nieuw product op de markt wil brengen moeten de mogelijke effecten van een voedingsmiddel op mens en dier in kaart worden gebracht. Wij zijn expert in het beoordelen van mogelijk negatieve effecten van stoffen en ingredienten.

Voedselproductie

In de landbouw en voedingssector vinden op grote schaal vernieuwingen plaats. Innovaties en veranderingen in de primaire productie maar ook bij het transport, opslag, verwerking en bereiding van diervoeders en voedselproducten. Wageningen University & Research volgt deze ontwikkelingen op de voet en draagt met haar kennis bij aan veilige voedselproductie.