Radio & TV

Gerard Migchels bij Pointer over mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek

Wat is ervoor nodig om de boeren over de streep te trekken om meer circulair en duurzaam te gaan werken en zo de stikstofdepositie te verminderen? Gerard Migchels, coördinator 'Groen ondernemen met veehouderij' bij Wageningen University & Research was bij een debat over deze kwestie tussen Peter Drenth (CDA) en Lester van der Pluijm (PvdD), georganiseerd door KRO-NCRV Pointer.

Gerard: “We zijn bezig met een groep van honderd boeren, verspreid over Nederland, en die gaan de uitdaging aan om eind 2025 hun ammoniak- en methaanemissie fors gereduceerd te hebben, het liefst meer dan 30 procent. Zowel methaan als ammoniak, dat is best nog wel een uitdaging.”

Volgens hem wordt er nu gesproken over kringlooplandbouw, maar is de volgende fase natuurinclusieve landbouw en is de stap daarna regeneratieve landbouw. Technologie kan daarbij helpen, maar moet die wel dienend in plaats van leidend zijn, bijvoorbeeld wat betreft biodiversiteit.

Luister het fragment

Radio icon

Lees ook ons dossier