Impact story

Meer voedsel in Afrika door beter zaaigoed

Kwaliteitszaad, hogere opbrengsten en betere leefomstandigheden voor lokale boeren. Wageningse wetenschappers werken met lokale boeren, bedrijven, NGO’s, overheden en onderzoeksinstituten aan structurele verbetering van de zaaigoedsector in Afrika en brengen hiermee een stroom aan positieve veranderingen op gang.

Boeren in Afrikaanse landen krijgen vaak ‘nepzaad’ of slecht zaad in handen. Mede hierdoor zijn de opbrengsten van de oogst veel lager dan mogelijk. Zaad en plantenrassen van slechte kwaliteit hebben hierin een groot aandeel, zeker 50%. Tientallen miljoenen euro’s gaan zo verloren.

Meerdere fronten

Wageningen University & Research werkt samen met bedrijven, NGO’s, overheden, onderzoeksinstituten en boerenorganisaties vanuit een sectorbenadering aan een structureel betere zaaizaadsector. Deze uitdaging vraagt om een aanpak op meerdere fronten, van het opleiden van boeren tot het invoeren van kwaliteitssystemen en regelgeving, en een betere afstemming in de keten tussen zaadveredelaar en boer. Hoe formuleer je bijvoorbeeld een heldere toekomstvisie voor de sector? Hoe creëer je een aanbod aan rassen en gewassen waarmee boeren kunnen inspelen op droogte, nieuwe ziektes en plagen, en andere gevolgen van klimaatverandering? En hoe kom je tot eerlijke marktprijzen?

De partners timmeren via nationale Integrated Seed Sector Development (ISSD)-projecten in Ethiopië en Oeganda en een internationale samenwerking tussen twaalf landen beneden de Sahara flink aan de weg. Dankzij hun inspanningen in Ethiopië hebben maar liefst vier miljoen huishoudens kwaliteitszaad in handen gekregen. Met het testen van 343 rassen van twintig gewassen onder ruim vijftienduizend boeren - waarvan de helft vrouwen - hebben veel huishoudens toegang gekregen tot rassen die beter aangepast zijn aan het veranderde klimaat.

Uit impact-evaluaties blijkt dat de leefomstandigheden van boeren er sterk op vooruit gaan wanneer ze beter zaad gebruiken. Dankzij de extra inkomsten kunnen ze bijvoorbeeld een huis bouwen of hun kinderen naar school sturen. Geïnteresseerd in hoe WUR een sleutelrol kan spelen in samenwerking voor maatschappelijke impact? Neem contact met ons op!