Vacature

Aanjager/procesbegeleider City Deal Kennis Maken Wageningen & Ede

Gepubliceerd op
26 juni 2018
Locatie Wageningen
Expertisegebied Agriculture
Reageren Klik hier om te reageren

Wij zoeken

Wij zoeken:
De gemeenten Wageningen en Ede, Idealis, Wageningen University & Research en Christelijke Hogeschool Ede willen vanuit het Citydeal samenwerkingsverband nauwer samenwerken. We willen de kennis en expertise van de aanwezige studenten en kennisinstellingen meer inzetten voor lokale maatschappelijke opgaven in de directe leefomgeving. Dit betekent een nieuwe manier van samenwerken waarin studenten, inwoners, onderzoekers, gemeenten en bedrijven samen kennis en expertise opbouwen, delen en toepassen. We hebben de ambitie dat deze manier van samenwerken over vijf jaar (eind 2022) vanzelfsprekend is. Met andere woorden: dat de basis voor het “Living Knowledge Network Wageningen & Ede” is gelegd.

Dit vraagt om experimenteerruimte. We zoeken daarom een aanjager die – samen met de betrokken partijen – twee succesvolle pilotprojecten opstart waarin we met elkaar ervaring opdoen in het integraal samenwerken, kennis delen en toepassen. Het is onze ambitie dat deze projecten goede voorbeelden zijn en een sneeuwbaleffect veroorzaken waar meerdere vervolgprojecten (Living Labs) uit volgen.

Wat ga je doen:
De aanjager organiseert de uitvoering van de twee pilotprojecten in de stad Wageningen en Ede en is verantwoordelijk voor het laten slagen van deze projecten. In deze projecten werken studenten en onderzoekers samen met inwoners, gemeente en bedrijven aan maatschappelijke opgaven. De aanjager zorgt dat de resultaten goed zichtbaar zijn voor alle betrokken partijen. Hiervoor ontwikkelt de aanjager een communicatieplan en voert dit uit. De aanjager maakt vervolgprojecten en acties inzichtelijk en zet hier ook al vervolgacties op uit, zodat de samenwerking gecontinueerd wordt in Wageningen en Ede.

Wij vragen

Wij vragen:
Wij zoeken een enthousiaste verbinder met passie voor maatschappelijke ontwikkelingen, onderwijs en kennisdeling. Hierin komen de volgende kwaliteiten naar voren:

 • goede organisator: iemand met een proactieve houding die zelfstandig werkt en van doorpakken weet
 • omgevingsbewust: je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke of andere omgevingsfactoren.
 • communicatie: uitstekende communicatieve vaardigheden
 • aanjager: van innovatie en ontwikkeling.
 • resultaatgericht: je vertaalt doelen in concreet meetbare of zichtbare resultaten, stelt vast wat de afspraken zijn (wie doet wat wanneer) en spreekt anderen aan bij niet behaalde of tegenvallende resultaten. Je maakt efficiënt gebruik van beschikbare tijd en middelen.
 • netwerkvaardigheid: je legt makkelijk contacten binnen en buiten de eigen organisatie en onderhoudt deze. Je aarzelt niet om mensen te benaderen en maakt effectief gebruik van bestaande contacten.
Eisen en wensen:
 • HBO+/WO
 • Ervaring om partijen met uiteenlopende achtergronden en belangen met elkaar te kunnen verbinden en resultaten te boeken
 • Kennis van actuele maatschappelijke thema’s die spelen in gemeente Wageningen en Ede
 • Interesse in kennisdeling en onderwijs is een pré
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift

Wij bieden

Wij bieden:
Een dienstverband voor 1 jaar bij Wageningen University voor 20-24 uur per week (0,5-0,6 fte), in de periode 1 november 2018 – 31 oktober 2019. De functie is ingedeeld in het profiel Projectleider 1 (schaal 10) binnen de CAO Nederlandse Universiteiten. Feitelijke inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Mogelijkheden voor detachering zijn bespreekbaar.

De standplaats van deze functie is in de stad Wageningen. De aanjager wordt aangestuurd en ondersteund door het programmateam met afgevaardigden van alle vijf de partners.

Meer informatie

Solliciteren:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ilse Markensteijn, projectmanager Onderwijsloket Wageningen University (ilse.markensteijn@wur.nl, 0317-484647).

Heb je belangstelling voor deze functie en wil je solliciteren?
Graag je reactie vóór 11 augustus 2018 met brief en CV uitsluitend via de koppeling bij deze vacature.

De 1e ronde van sollicitatiegesprekken vindt plaats in week 35 (27 t/m 31 augustus).
Bij de sollicitatiegesprekken zullen ook afgevaardigden van de vijf partners aanwezig zijn.

Wij zijn

Achtergrond City Deal Kennis Maken:
De gemeenten Wageningen en Ede, Idealis, Wageningen University & Research en Christelijke Hogeschool Ede hebben een Citydeal afgesloten. De landelijk City Deal Kennis Maken (CDKM) (Staatscourant 4 april 2017)  beoogt een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door studenten, docenten en onderzoekers hierbij grootschalig te betrekken. Sinds 2017 zijn negentien universiteits- en hbo steden gestart met samenwerking vanuit City Deal Kennis Maken, zie ook: https://agendastad.nl/citydeal/kennismaken.