Vacature

Economisch Onderzoeker Visserij

Gepubliceerd op
15 juli 2019
Locatie Den Haag
Reageren Klik hier om te reageren

Wij zoeken

Ben jij een ervaren econoom met kennis van de visserijsector? Wil je bijdrage een aan een economische toekomstbestendige en duurzame visserijsector? Dan hebben we een interessante functie voor je bij Wageningen Economic Research als Economisch Onderzoeker Visserij.

Vanwege marktontwikkelingen zijn we op zoek naar een visserij-onderzoeker met een heldere visie en actuele praktijkkennis van de belangrijkste (bedrijfs)economische en maatschappelijke uitdagingen van de Nederlandse en Europese visserijsector, zoals aanlandplicht, verduurzaming van de visserij praktijk, en ruimtelijke planning van de Noordzee.

Deze functie maakt deel uit van de expertisegroep Performance en impact agrosectoren, een van de zeven expertisegroepen binnen Wageningen Economic Research, onderdeel van Wageningen University & Research. De groep bestaat uit zo'n 35 professionals die zich inzetten voor een duurzamere wereld door het uitvoeren van toegepast sociaal-economisch onderzoek voor bedrijven in de agrarische sector, overheden en ngo's. We zijn gespecialiseerd in het monitoren van prestaties (people-planet-profit) en het uitvoeren van beleidsanalyses en evaluaties voor de Agrosector.

Met onze onderzoeksprojecten bieden we zowel publieke als private (inter)nationale cliënten duidelijke inzichten, zodat zij weloverwogen beleids- en managementbeslissingen kunnen nemen. We houden ons bezig met economische onderzoeksprojecten en selecteren voor elk project het beste team op basis van de vereiste expertise en vaardigheden.

Jouw functie
Deze functie van economisch onderzoeker visserij is een brede functie, met naast onderzoekstaken ook acquisitie- en/of projectleiderstaken. Afhankelijk van je werkervaring zal op kortere of langere termijn het accent van de projectleiders- en/of acquisitietaken zwaarder worden binnen het functieprofiel. De kern van de activiteiten binnen deze brede functie zijn de volgende:

Als economische onderzoeker voer je in wisselende projectteams economische sectorstudies (monitoringsprojecten, scenariostudies) en beleidsonderzoek (beleidsanalyses, -evaluaties, -verkenningen etc.) uit. Je beschikt daarvoor over theoretische kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethoden en bent in staat om deze op de juiste wijze toe te passen. De onderzoeksresultaten presenteer je op een heldere manier aan onze opdrachtgevers, waarbij de presentatiewijze en publicatievorm is afgestemd op de klantbehoefte. Tot slot breng je op basis van de onderzoeksresultaten mondeling of schriftelijk onafhankelijk advies uit.

Als acquisiteur en/of projectleider onderhoud je actief ons netwerk van relaties in de visserijsector, bij overheden, ngo’s en andere relevante stakeholders. Je bent als sectordeskundige een sparringpartner voor onze klanten en in staat hun kennisvragen over de visserijsector te vertalen naar heldere economische onderzoeksvragen en projectvoorstellen. Op basis daarvan verwerf je nieuwe onderzoeksopdrachten in samenwerking met andere kennispartners. Je coördineert projecten met meerdere opdrachtgevers en financiers en bent in staat de verschillende belangen bij elkaar te brengen. Intern geef je richting en leiderschap aan verschillende projectteams en zorg je ervoor dat binnen de afgesproken tijd en begroting de projectresultaten worden opgeleverd aan de klant.
 

Wij vragen

 • Een masterdiploma economie (bijv. agrarisch, bedrijfs– of milieu-economisch) of visserij met een sterke focus op economie.
 • Circa 5 jaar werkervaring in het visserijonderzoek of ander relevante werkervaring in de visserij.
 • Visie op de belangrijkste economische en duurzaamheidsvraagstukken in de Nederlandse visserijsector.
 • Een relevant (inter)nationaal netwerk binnen de visserijsector (bedrijfsleven en brancheorganisaties), overheden, ngo’s, andere kennisinstituten en stakeholders.
 • Ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Ruime ervaring met projectmatig werken, waarbij je bij voorkeur ook projectleiderservaring hebt opgedaan.
 • Ervaring met het ontwikkelen van nieuwe proposities, het verwerven van nieuwe onderzoeksprojecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen is een pre.
 • Een betrokken persoonlijkheid die graag in teamverband werkt, een klant- en resultaatgerichte instelling heeft, beschikt over goede presentatievaardigheden en het vermogen heeft om onder druk te presteren.
 • Uitstekende communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Een internationale oriëntatie en de bereidheid om naar het buitenland te reizen (meestal 4-5 dagen per keer).

Wij bieden

Een uitdagende functie met, afhankelijk van je ervaring, een marktconform salaris maximaal  € 4934,- (schaal 11) of € 5608,- (schaal 12) bij een volledige werkweek van 36 uur conform CAO Wageningen Research. Bovendien is een dienstverband van 0,89 fte (32 uur per week) bespreekbaar.
Daarnaast bieden wij:

 •  8% vakantietoeslag;
 • een structurele eindejaarsuitkering van 3%;
 • uitstekende opleidingsmogelijkheden en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • flexibele werktijden en vakanties kunnen eventueel in overleg worden vastgesteld zodat een optimale balans tussen werk en privé mogelijk is;
 • uitstekende pensioenregeling via ABP;
 • 171 vakantie-uren, de mogelijkheid om bij te kopen en goede aanvullende verlofregelingen;
 • de mogelijkheid om maximaal 40 uur per week te werken en zo maximaal 204 compensatie uren per jaar op te bouwen;
 • een keuzemodel om een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen, zoals een fietsplan;
 • je werkt in ons kantoor in het WTC-gebouw in Den Haag. Maar zult ook regelmatig in ons gebouw de Atlas in Wageningen moeten zijn.
 • gebruik maken van de aanwezige sportfaciliteiten in het WTC (met korting).
Wageningen University & Research stimuleert interne doorgroeimogelijkheden en mobiliteit met een intern recruitment beleid. Er zijn ruime mogelijkheden voor eigen initiatief in een lerende omgeving.
Wij bieden een veelzijdige baan in een internationale omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer.
 

Meer informatie

WIL JE MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Anita van der Knijff (Hoofd PIA) tel: 070-3358181, e-mail: anita.vanderknijff@wur.nl. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Gabriëlle Dee (HR Adviseur), tel: 0317-480120, e-mail: gabrielle.dee@wur.nl.
 

Algemene informatie over Wageningen Economic Research is te vinden op https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-Research.htm.


 

Wij zijn

Wageningen Economic Research is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, sociaal-economisch onderzoeksinstituut. De (sociaal-)economische inzichten en integrale adviezen van Wageningen Economic Research ondersteunen overheden en bedrijven op innovatieve wijze bij beleid en besluitvorming. We zijn al ruim 75 jaar expert op het gebied van duurzame landbouw en voeding, gezonde voeding, leefstijl en de leefomgeving en we staan bekend als een kennisinstituut dat inzicht biedt in de capaciteit van onze planeet enerzijds en het menselijk handelen anderzijds. Hiervoor maken we gebruik van en ontwikkelen we onder andere beleidsanalyses, toekomststudies, keten- en consumentenonderzoek, evaluaties en monitoringsystemen, gebaseerd op onze data en modellen. Wageningen University & Research een zinvolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven. Dat is ons doel, iedere dag opnieuw. Binnen ons domein van goed en veilig voedsel, een goede en veilige voedselproductie, voedselveiligheid en een gezonde leefomgeving zijn wij op zoek naar antwoorden op vraagstukken die de maatschappij bezighouden, zoals een duurzame voedselproductie, klimaatverandering en alternatieve energie. Wij doen dit uiteraard niet alleen. Iedere dag werken 6500 medewerkers wereldwijd aan de ‘kwaliteit van leven’, waarbij ze ideeën omzetten in realiteit. Wageningen Economic Research ontwikkelt sociaal-economische kennis op het gebied van levenswetenschappen voor nationale en internationale overheden en bedrijven. Onze focus ligt op grote maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzame voedselclusters, voedselveiligheid, biobased economie, energie, water en klimaat. Duurzame economische ontwikkelingen in een internationale omgeving staan hierbij centraal. Met ons onafhankelijke onderzoek kunnen we klanten begeleiden bij het maken van maatschappelijk en strategisch verantwoorde keuzes. Binnen Wageningen University & Research maakt het Wageningen Economic Research samen met het Centre for Development Innovation (CDI) en het universitaire Departement Maatschappijwetenschappen (DMW), deel uit van de Social Sciences Group. www.wur.nl/

Als werkgever maken wij ons hard voor gelijke kansen en waarderen wij diversiteit. We maken geen onderscheid op basis van ras, religie, huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat of handicap.

Bureaus worden vriendelijk verzocht niet te reageren

Solliciteer nu