Vacature

Informatiemanager WOT Natuur & Milieu

Gepubliceerd op
22 juni 2018
Locatie Wageningen
Expertisegebied Natural Sciences
Reageren Klik hier om te reageren

Wij zoeken

Functie
Je werkt nauw samen met de themaleiders en projectleiders van de WOT N&M en met collega’s van samenwerkende partijen, waaronder PBL, RIVM en CBS. Je draait mee in projectteams van de ‘grote projecten’ en geeft zelf leiding aan informatiegerichte projecten, zoals DUIN (Duurzame Uitwisseling Informatie Natuur) en CLO (Compendium Leefomgeving). Je opdrachtgever is, al naargelang het project, het hoofd WOT of een stuurgroep met vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen.
Globaal overzicht van taken voor de WOT N&M:

 • Ontwikkelen en evalueren van beleid ten aanzien van de informatievoorziening, informatieprocessen en informatie-architectuur van de WOT N&M.
 • Coördinatie van de activiteiten die nodig zijn om de indicatoren voor het CLO tijdig te actualiseren met up-to-date informatie.
 • Doen van onderzoek naar de eisen en wensen vanuit WOT thema’s en projecten betreffende het informatiemanagement, alsmede de beperkingen, randvoorwaarden en uitgangspunten, en hierover rapporteren aan de opdrachtgever
 • Voeren van adviesgesprekken en rapporteren van bevindingen aan opdrachtgever.
 • Opstellen en bewaken van het informatiemanagement plan.
 • (Borging van de) Inventarisatie, aanpassing en/of ontwerp van de informatie-architectuur in overleg met de opdrachtgever(s).
 • Operationeel houden van het WOT kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Begeleiden van de implementatie en bieden van nazorg.
 • Aansturen van en participeren in WOT projecten
 • Coördineren van de communicatie over de resultaten van WOT projecten en van de eindredactie van publicaties.
 • Coördineren van de door medewerkers uit te voeren werkzaamheden t.a.v. ICT ontwikkeling en beschikbaarstelling van informatie.

Wij vragen

Functie-eisen
 
Wij zoeken een collega met de volgende kwaliteiten:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding op het gebied van informatiemanagement natuur en/of milieu;
 • Blijk geven van kennis van en inzicht in het relevante beleid en de daarmee samenhangende vraagstukken, en de betekenis van goede informatievoorziening daarbij
 • Affiniteit en/of ervaring met GIS en ander typen informatie- en kennissystemen, informatiemodellering en –architectuur, en het professioneel kunnen formuleren en bewaken van deelopdrachten op dit werkterrein.
 • Communicatief vaardig, maakt makkelijk contact met ICT deskundigen maar ook met onderzoekers op de expertisevelden natuur en milieu
 • In staat om mensen te motiveren en te binden
 • Zich kunnen inleven in de behoefte van de klant en dit weten te vertalen naar goede informatievoorziening
 • Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Benodigde competenties zijn analytisch, communicatief vaardig, samenbindend, proactief en resultaatgericht.
 

Wij bieden

Aanstelling bij WR (WENR) voor 28-36 uur per week
 
Salaris is afhankelijk van ervaring en expertise met een maximum van € 4847,00 bruto per maand (schaal 11) op basis van een voltijds dienstverband (36 uur per week).
 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Hinssen, hoofd WOT N&M, tel.
0317-484985

 

Wij zijn

Omgeving
Wageningen Environmental Research (WENR) is hèt onderzoekinstituut voor de groene ruimte. WENR biedt een combinatie van toegepast en wetenschappelijk onderzoek in een veelvoud van expertisevelden op het gebied van onze leefomgeving en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, bos, milieu, bodem, landschap, klimaat, landgebruik en recreatie.
De WOT Natuur & Milieu draagt zorg voor een deskundige en betrouwbare uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken op het beleidsterrein Natuur & Milieu. Deze taken worden uitgevoerd voor en gefinancierd door het ministerie van LNV. Voor al deze taken is een goede informatievoorziening cruciaal.
Profiel
De taken van de WOT N&M zijn op dit moment onderverdeeld in zes thema’s: Agromilieu,  Internationale Natuurrapportages, Periodieke Evaluatie Natuurbeleid, Periodieke Verkenning Natuurbeleid, Netwerk Ecologische Monitoring en Bodem Informatiesysteem. De informatiemanager ondersteunt de themaleiders en de projectleiders bij het tijdig verkrijgen van de juiste databestanden, die afkomstig zijn van een van de vijf instituten van Wageningen Research of van externe partijen. Daarnaast zorgt de informatiemanager voor het omzetten van deze informatie in indicatoren voor de leefomgeving (CLO) en het coördineren van communicatie, kwaliteitsborging en ICT-ondersteuning voor de WOT. De informatiemanager werkt nauw samen met collega’s van samenwerkende instituten, waaronder PBL, RIVM en CBS.
 
De functie vergt de capaciteit om te kunnen schakelen tussen technische (ICT) vraagstukken en de behoefte aan informatie vanuit de diverse thema’s en – vaak interdisciplinaire - projecten van de WOT N&M.