Vacature

Jonge Onderzoeker Energie en Kasklimaat in de glastuinbouw (36 uur)

Gepubliceerd op
30 maart 2018
Locatie Wageningen
Expertisegebied Agriculture
Reageren - Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat het reageren op vacatures niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wij zoeken

De beoogde kandidaat:

 • Voert projecten uit op het vakgebied van systems engineering voor de glastuinbouw, vooral het ontwerpen van nieuwe en het verbeteren van bestaande kasproductiesystemen.
 • Voert projecten uit om te komen tot energiebesparing en verbetering van het klimaat in kassen.
 • Gebruikt bestaande modellen op het gebied van kas, klimaatbeheersing en energiemanagement en ontwikkeld deze verder.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van kasproductiesystemen met een gereduceerd energieverbruik, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en een verhoogde productie met een kwalitatief hoogwaardig eindproduct.
 • Draagt bij aan de vertaling van onderzoeksresultaten naar praktische toepassingen en de implementatie in de praktijk; heeft hierbij nauwe interactie met innovatieve telers en tuinbouwtoeleveranciers.
 • Werkt in een multi-disciplinair teamverband samen met diverse experts binnen WUR, telers en toeleveranciers.
 • Verricht binnen de projecten toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek.
 • Is (deel)projectleider van projecten (veelal vormen van publiek private samenwerking waarin wordt deelgenomen door partijen zoals bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen).
 • Draagt de resultaten uit naar praktijk en wetenschap.

Wij vragen

Wij zoeken een enthousiaste en ambitieuze Jonge Onderzoeker Energie en kasklimaat in de glastuinbouw, met:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Gedegen kennis op het gebied van systems engineering, energie- en klimaatsystemen; bijvoorbeeld opleiding in biosystems engineering of een andere relevante opleiding;
 • Kennis van het vakgebied tuinbouw technologie, energie en klimaattechniek;
 • Kennis van fysische modellering;
 • Kennis van programmeren (bijvoorbeeld Matlab, c++, c#) is een pré;
 • Basiskennis van interactie van gewasproductie en technisch ontwerp van kassystemen en de bereidheid zich in te leven in de uitdagingen van de (internationale) tuinbouw;
 • Netwerk in de tuinbouwsector of de bereidheid om deze op te bouwen;
 • Vaardigheid in het leiden van (kleine) projecten of de bereidheid om deze op te bouwen;
 • Zeer goede beheersing Engelse taal;
 • Bereidheid om te reizen; in bezit van een rijbewijs B;
 • Een zelfstandige onderzoeker, zeer goed probleemoplossend vermogen, resultaat- en kwaliteitsgericht;
 • Een enthousiaste collega met goede communicatieve vaardigheden en teamgeest, klantgericht en stresstolerant.

Wij bieden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband met een gemiddelde werkweek van 36 uur, salaris maximaal €4253,-- bruto per maand bij een volledige werkweek (schaal 10 cao DLO) afhankelijk van ervaring. De duur van het dienstverband is in eerste instantie voor de periode van een jaar met mogelijkheden tot verlenging. Naast een marktconform salaris bieden wij je goede studie- en verlofregelingen en een pensioenregeling bij het ABP Pensioenfonds.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Silke Hemming, teamleider Wageningen UR Glastuinbouw, Greenhouse Technology, tel. 0317-486921.
Inlichtingen over het dienstverband kunt u verkrijgen bij Marike Westra, afdeling HRM, marike.westra@wur.nl.

U kunt online solliciteren via www.werkenbij.wur.nl tot 30 april 2018.

Wij zijn

Wageningen University & Research
De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Met ongeveer 30 vestigingen, 5.000 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

Kijk voor meer informatie over werken bij Wageningen University & Research op de speciale werken bij pagina's.

Wageningen UR Glastuinbouw is het internationaal toonaangevende contract research instituut voor de kastuinbouw. We richten ons op innovaties in de glastuinbouwsector. In opdracht van en samen met het bedrijfsleven, wetenschap en de overheid worden vragen over bedrijfsvoering en teelt geanalyseerd en vertaald in toepassingsgericht onderzoek en innovatietrajecten.

Wageningen UR Glastuinbouw heeft ca. 80 medewerkers en drie onderzoekteams:

 1. Gewasgezondheid en bodem
 2. Teelt en gewasfysiologie
 3. Greenhouse Technology
De hier omschreven functie is onderdeel van het onderzoeksteam Greenhouse Technology. Wageningen UR Glastuinbouw voert o.a. onderzoek uit om te komen tot optimale kasproductiesystemen in Nederland en diverse regio’s in de wereld. In een multi-disciplinaire aanpak werken experts op het gebied van gewasfysiologie, klimaat, water en gewasbescherming samen om op lokale omstandigheden afgestemde productiesystemen te ontwikkelen. Dat doen zij samen met lokale experts en bedrijfsleven partners. Computermodellen en een systems engineering aanpak zijn belangrijke hulpmiddelen op dit onderzoeksveld. Opdrachtgevers zijn vaak (internationale) overheden en internationaal bedrijfsleven.